Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Spoločnosť Continental rozširuje záväzok k udržateľnosti v dodávateľskom reťazci prírodného kaučuku

19/05/2021
Sustainable Rubber Supply Chain

© GIZ/Canopy Indonesia

Digitalizácia celého dodávateľského reťazca umožňuje úplnú sledovateľnosť prírodného kaučuku.

  • Projekt s nemeckým Spolkovým ministerstvom pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zameraný na digitálnu sledovateľnosť prírodného kaučuku v Indonézii sa rozširuje
  • Počet zapojených drobných poľnohospodárov sa má do roku 2024 zvýšiť zo 450 na 4 000
  • Digitalizácia celého dodávateľského reťazca umožňuje úplnú sledovateľnosť
  • „Vzdelávanie a digitalizácia sú dôležitými prispievateľmi k tomu, aby boli naše dodávateľské reťazce udržateľné,“ hovorí Claus Petschick, vedúci oddelenia udržateľnosti v obchodnej oblasti Pneumatiky


Spoločnosť Continental rozširuje svoj záväzok k udržateľnosti v dodávateľskom reťazci prírodného kaučuku. Výrobca prémiových pneumatík a nemecké Spolkové ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ) sa dohodli na výraznom rozšírení svojho úspešného projektu s cieľom zabezpečiť úplnú sledovateľnosť dodávateľského reťazca prírodného kaučuku v indonézskej provincii Západný Kalimantan na Borneu. Tu sa má teraz do roku 2024 zapojiť do projektu 4 000 drobných poľnohospodárov namiesto predchádzajúcich 450. Cieľ projektu zostáva rovnaký: Drobní poľnohospodári v odvetví prírodného kaučuku sú vyškolení na pestovanie vysoko kvalitných surovín v súlade s jasne definovanými kritériami udržateľnosti. Zlepšením kvality tejto suroviny sa majú zvýšiť príjmy drobných poľnohospodárov.

Claus Petschick, vedúci oddelenia udržateľnosti v obchodnej oblasti Pneumatiky.

Claus Petschick, vedúci oddelenia udržateľnosti v obchodnej oblasti Pneumatiky.


„Cieľom spoločnosti Continental je dosiahnuť do roku 2050 stopercentne udržateľné dodávateľské reťazce. Cenné skúsenosti, ktoré získavame v rámci tohto projektu, nám umožňujú postupne zvyšovať transparentnosť našich dodávateľských reťazcov prírodného kaučuku,“ hovorí Claus Petschick, vedúci oddelenia udržateľnosti v obchodnej oblasti Pneumatiky. A dodáva: „Vzdelávanie a digitalizácia sú dôležitými prispievateľmi k zvyšovaniu udržateľnosti našich dodávateľských reťazcov. Spolu s našimi partnermi dokazujeme na Borneu, že sa v tomto ohľade dá uspieť v odvetví prírodného kaučuku. Som rád, že tento úspešný projekt teraz výrazne rozširujeme.“ Indonézia je jedným z najväčších svetových producentov prírodného kaučuku. Región Kapuas Hulu, kde spoločnosť Continental spolupracuje s BMZ, má dva národné parky, ktoré UNESCO označilo za biosférické rezervácie.

Digitálny systém sledovateľnosti prírodného kaučuku spoločnosť Continental a BMZ zaviedli v projektovom regióne ešte v roku 2018. Pomocou tohto systému je možné podrobne vyhodnotiť všetky kroky dodávateľského reťazca prírodného kaučuku – od pestovania cez ďalšie spracovanie až po podniky na výrobu pneumatík spoločnosti Continental. V systéme sú pri každej transakcii zdokumentované pestovateľské oblasti mapované pomocou GPS, dodané množstvá surového kaučuku a dosiahnuté predajné ceny. Pri ďalšom spracovaní surového kaučuku vyrobeného v rámci projektu a pri zavádzaní sledovateľnosti spolupracujú partneri projektu predovšetkým s dodávateľmi prírodného kaučuku Southland Global a Halcyon Agri Corporation.

Sustainable Rubber Supply Chain_Continental_GIZ Canopy Indonesia Kopie

© GIZ/Canopy Indonesia

Do roku 2024 sa má počet drobných poľnohospodárov zapojených do projektu zvýšiť zo 450 na 4 000.

Udržateľné a zodpovedné obchodné praktiky sú už mnoho rokov neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie spoločnosti Continental a tiež dôležitou súčasťou strategického programu „Vision 2030“ pre obchodnú oblasť Pneumatiky. Cieľom výrobcu pneumatík je odlíšiť sa konkrétne pomocou udržateľných technológií a inovatívnych riešení. Dôraz sa v tomto ohľade kladie na strategické témy opatrení v oblasti klímy, nízkoemisnej mobility, obehového hospodárstva a udržateľných dodávateľských reťazcov, a teda všetkých fáz hodnotového reťazca. „Stratégia získavania prírodného kaučuku“ spoločnosti definuje jasnú zodpovednosť a záväzky spoločnosti Continental, ako aj všetkých jej dodávateľov a poskytovateľov služieb v celom hodnotovom reťazci prírodného kaučuku. Cieľom je minimalizovať environmentálne riziká, riziká spojené s ľudskými právami a sociálne riziká.

BMZ aj spoločnosť Continental sú členmi Globálnej platformy pre udržateľný prírodný kaučuk (Global Platform for Sustainable Natural Rubber, GPSNR), ktorá bola založená v marci 2019 spojením najdôležitejších aktérov v odvetví prírodného kaučuku z hospodárstva a občianskej spoločnosti. Spoločne s ďalšími členmi pracujú na globálnom zlepšení udržateľnosti v odvetví prírodného kaučuku. Cieľom spoločnosti Continental aj BMZ je bezodkladne zohľadniť usmernenia týkajúce sa väčšej udržateľnosti v odvetví prírodného kaučuku, ktoré sú v tomto ohľade rozpracované v rámci ich projektov v Indonézii.

Kontakt
New content item
Magda Nagy

Marketing Communication CZ/SK 

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
76502, Otrokovice
Česká republika

+420 577 513 289