Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Spoločnosti Continental a SHARE NOW Dánsko zvládajú monitorovanie hĺbky dezénu pneumatík v reálnom čase

15/12/2020
Tansu_Isik

Tansu Isik, vedúci oddelenia obchodného rozvoja a globálneho marketingu prevádzky Continental Tires.

  • Predikcia hĺbky dezénu pneumatík pomocou algoritmu s presnosťou menšou ako jeden milimeter
  • Súčasťou pilotného programu je aj diaľkové monitorovanie tlaku a teploty pneumatík celého vozového parku spoločnosti SHARE NOW Dánsko, ktorá momentálne prevádzkuje približne 600 vozidiel
  • Riešenie monitorovania pneumatík v reálnom čase spája informácie zo senzorov pneumatík s telemetrickými údajmi existujúcej palubnej jednotky a algoritmom v cloude
  • Pripojenie pneumatík do cloudu umožňuje spoločnosti Continental poskytovať preventívny servis v oblasti pneumatík založený na konkrétnych potrebách


Hannover/Kodaň, 10. december 2020. V pilotnom projekte s elektrickými vozidlami od poskytovateľa zdieľaných automobilov SHARE NOW Dánsko spoločnosť Continental úspešne predstavila sledovanie hĺbky dezénu pneumatík v reálnom čase. V spolupráci s partnerom projektu a špecialistom na telemetriu – spoločnosťou Traffilog – prepojil výrobca prémiových pneumatík informácie zo senzorov pneumatík a telemetrické údaje z automobilov vo vozovom parku so špeciálnym algoritmom v cloude. V dôsledku toho môže spoločnosť Continental predpovedať hĺbku dezénu pneumatiky v reálnom čase s presnosťou menšou ako jeden milimeter. V budúcnosti budú takéto inteligentné digitálne riešenia v oblasti pneumatík dôležitým faktorom, ktorý umožní preventívnu údržbu pneumatík namiesto pravidelnej plánovanej. „S týmto novým projektom sme prvou spoločnosťou na trhu, ktorá ponúka veľmi presné sledovanie hĺbky dezénu pomocou algoritmu. Vďaka presnosti menšej ako jeden milimeter vytvára náš pilotný program prakticky odvetvové štandardy pre inteligentné digitálne riešenia v oblasti pneumatík,“ hovorí Tansu Isik, vedúci oddelenia obchodného rozvoja a globálneho marketingu prevádzky Continental Tires. Ďalej dodáva: „Na dosiahnutí tohto úspechu sme veľmi úzko spolupracovali s našimi kolegami z oddelenia Continental Automotive Technologies, ako aj s naším partnerom Traffilog.“

Pre poskytovateľov vozových parkov sú prínosom neustále a čo najpresnejšie informácie o stave ich pneumatík. Dôležitým nákladovým faktorom je pre nich opotrebovanie a poškodenie pneumatík. Neporušené a udržiavané pneumatiky majú navyše významný pozitívny vplyv na ďalšie dôležité nákladové položky, ako je spotreba paliva a opotrebovanie ostatných dielov vozidla. „Telematické monitorovanie pneumatík v reálnom čase je pre nás obrovskou výhodou. Naše pneumatiky môžeme kedykoľvek monitorovať a servisovať, ako aj prijímať proaktívne opatrenia,“ hovorí Steen Herløv Andersen, vedúci prevádzky spoločnosti SHARE NOW Dánsko. Poskytovatelia tiež profitujú z efektívnejšej prevádzky vozového parku, minimalizovaných prestojov spôsobených opravami, zvýšenej bezpečnosti a nižších celkových nákladov v dôsledku vyššej energetickej účinnosti.

Real time tire monitoring Kopie

Pripojením pneumatík do cloudu umožňuje spoločnosť Continental ich monitorovanie v reálnom čase.

„Týmto pilotným projektom prinášame ďalší pohľad na budúcnosť inteligentných digitálnych riešení pre oblasť pneumatík od spoločnosti Continental.  Priame pripojenie pneumatík do cloudu umožňuje spoločnosti Continental vytvárať nové inovatívne obchodné modely. Náš digitálny ekosystém pre oblasť pneumatík, v rámci ktorého spolupracujeme so širokou sieťou partnerov, má za cieľ pomôcť našim zákazníkom s pneumatikami a službami v správnom čase a na správnom mieste,“ hovorí Tansu Isik. Ďalej dodáva: „V spoločnosti Continental čerpáme z našich odborných znalostí z oblasti pneumatík a interného know-how z oblasti architektúry senzorov a vozidiel, ktoré poskytuje divízia Continental Automotive Technologies.“

Spoločnosť Continental má dlhodobé skúsenosti na poli podpory operátorov vozových parkov úžitkových aj osobných vozidiel, ktorej cieľom je efektívnejšia prevádzka vozových parkov. Technologická spoločnosť je zároveň jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na svete. Táto jedinečná konfigurácia spoločnosti Continental mala rozhodujúci vplyv na úspech tohto pilotného projektu: Odborné znalosti divízie Continentals Automotive Technologies z oblasti architektúry vozidiel a telemetrie boli základom pre interný vývoj, nastavenie a overenie použitého algoritmu. To isté platí pre použité senzory v pneumatikách, ktoré spoločnosť Continental interne vyvinula a vyrobila špeciálne pre konkrétne projektové požiadavky. „Vďaka našej štruktúre sú všetci potrební odborníci priamo súčasťou firmy. Úspešná realizácia tohto projektu je preto rýchla, čo znamená skutočnú konkurenčnú výhodu. Tento pilotný projekt je jedným z príkladov intenzívneho úsilia spoločnosti Continental vyvinúť riešenia pre oblasť pneumatík orientované na zákazníka, ktoré sú založené na jeho konkrétnych potrebách zvyšovania efektívnosti, znižovania nákladov a zvyšovania bezpečnosti,“ vysvetľuje Tansu Isik.

Pilotný projekt merania hĺbky dezénu v reálnom čase je súčasťou väčšieho projektu, v rámci ktorého spoločnosť Continental spolu s partnerskou spoločnosťou Traffilog vykonáva aj diaľkové monitorovanie tlaku a teploty pneumatík celého vozového parku spoločnosti SHARE NOW Dánsko, ktorá v súčasnosti prevádzkuje približne 600 vozidiel. Spoločnosť Continental dokázala integrovať svoje riešenie monitorovania pneumatík v reálnom čase do existujúceho telematického systému. Aby bolo možné údaje zbierať  aj prenášať, spoločnosť Traffilog upravila svoju telematickú jednotku v súlade s požiadavkami spoločnosti Continental tak, aby poskytovala príslušné údaje pre špeciálny algoritmus.

Kontakt
New content item
Magda Nagy

Marketing Communication CZ/SK 

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
76502, Otrokovice
Česká republika

+420 577 513 289