Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

What to know before buying new tires

EÚ štítky pneumatík

Všetko o EÚ štítkoch pneumatík - čo Vám povedia?

Všetky pneumatiky predávané v Európskej únii podliehajú povinnému označovaniu pneumatík.  Štítok EÚ na označovanie pneumatík poskytuje jasné informácie o environmentálnych a bezpečnostných vlastnostiach pneumatiky na základe troch hlavných kritérií, a to úspornosti paliva, brzdenia za mokra a hladiny hluku. Vďaka zrozumiteľnosti týchto symbolov na štítku pneumatiky sa môžu vodiči ľahšie rozhodovať z hľadiska vplyvu na vyššiu bezpečnosť cestnej premávky, nižšie znečistenie a vyššiu palivovú úspornosť.

Valivý odpor a palivová úspornosť

Vaše pneumatiky sa pri jazde po ceste otáčajú, pričom sa ohýbajú smerom k povrchu vozovky a od neho a to má za následok stratu energie. Množstvo stratenej energie je vo vzájomnom vzťahu s valivým odporom pneumatiky.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom sú energeticky najúčinnejšie. To znamená, že na pohyb vozidla je potrebný menší výkon – a tým aj menej paliva.

Vzhľadom na to, že podiel pneumatík na spotrebe paliva vozidla môže byť medzi 20 až 30 %, výberom nových pneumatík, ktoré sú energeticky účinné, sa dosiahnu priame úspory nákladov na palivo.

Ako čítať štítok EÚ na označovanie pneumatík

Štítok na označovanie pneumatík obsahuje ľahko zrozumiteľné piktogramy, ktoré poskytujú informácie o nižšie uvedených troch základných aspektoch výkonnosti pneumatiky.

1. Priľnavosť za mokra

Na bezpečnosť jazdy má rozhodujúci vplyv miera bezpečnej priľnavosti za mokra. Trieda priľnavosti za mokra udáva, aká vysoká bude miera priľnavosti pneumatiky za mokra, pričom sa pneumatika podľa tejto miery zaraďuje do tried od A do G (hoci triedy G a D sa v súčasnosti nepoužívajú). Pri štítku EÚ sa vo všeobecnosti predpokladá rýchlosť 80 km/h. Pri tejto rýchlosti pneumatika triedy A zabrzdí na mokrom povrchu po 28 metroch. Na porovnanie pneumatika triedy F potrebuje na zastavenie až 46,5 metra, čo predstavuje rozdiel viac ako 18 metrov. Z hľadiska bezpečnosti je rozumné rozhodnúť sa pre pneumatiku vyššej triedy.

2. Úspornosť paliva

V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej úspornosť paliva bude pohybovať v rozsahu od triedy A (označujúcej najlepšiu palivovú úspornosť) až po triedu G (ktorá vyjadruje najhoršiu palivovú úspornosť). Medzi jednotlivými triedami sa spotreba paliva zvyšuje približne o 0,1 litra na každých 100 najazdených kilometrov.

New content item

3. Hladina hluku

Hladina hluku je vonkajší hluk z valenia pneumatiky meraný v decibeloch. Počet vyplnených zvukových vĺn na štítku sa rovná hladine hluku pneumatík. Jedna zvuková vlna znamená, že pneumatika sa vyznačuje najnižšou hladinou hluku od 67 do 71 dB. Najvyššiu hladinu predstavujú tri zvukové vlny, čo znamená hladinu hluku na úrovni 72 až 76 dB.

Aký veľký význam to má?

Výberom energeticky účinných pneumatík sa znížia vaše náklady na palivo. Napríklad pri prechode z pneumatík triedy G na pneumatiky triedy A sa môže znížiť spotreba paliva až o 9 percent.

Predstavme si, že vaše vozidlo spotrebuje na 100 km 8 litrov paliva a na jednej súprave nových pneumatík prejdete 65 000 km. Použitie pneumatík triedy A predstavuje počas ich životnosti úsporu paliva až 440 litrov. Pri cene paliva 1,50 eur za liter by ste mohli počas životnosti pneumatík ušetriť až 660 eur €.

Stačí mať na pamäti, že nad dodatočnými nákladmi na nákup energeticky účinných pneumatík môžu prevážiť úspory nákladov na palivo, vďaka čomu sa časom dosiahne celková úspora.

Tipy na úspornú jazdu

Na skutočnú úspornosť paliva a bezpečnosť cestnej premávky má významný vplyv správanie motoristov. Do úvahy je potrebné brať najmä tieto faktory:

  • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách, ktorý sa musí udržiavať na odporúčanej úrovni. Nízky tlak má nepriaznivý vplyv na spotrebu paliva a brzdný výkon;
  • Kontrolujte prípadný výskyt známok nerovnomerného opotrebovania pneumatík, najmä pozdĺž okrajov predných pneumatík. Nerovnomerné opotrebovanie by mohlo byť znakom problému s držaním stopy alebo zavesením kolesa, v dôsledku ktorých by sa mohla zvýšiť spotreba paliva a mohlo by dôjsť aj k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík;
  • Vyhýbajte sa nešetrnému zrýchľovaniu a spomaľovaniu. Zvyšuje sa ním spotreba paliva a prispieva aj k väčšiemu opotrebovaniu pneumatík;
  • Pri údržbe vozidla sa riaďte odporúčaniami výrobcu;
  • Hmotnosťou navyše sa zvyšuje spotreba paliva, preto pravidelne odstraňujte všetko, čo vo vozidle nie je potrebné.

Vyhlásenie o štítku EÚ na označovanie pneumatík

Spoločnosť Continental víta zavedenie štítka EÚ na označovanie pneumatík a tým aj zlepšenie informovanosti zákazníkov v mieste predaja pneumatík.

Od zavedenia štítka v novembri 2012 sa vďaka údajom, ktoré sú na ňom uvedené, zvýšila informovanosť zákazníkov v oblasti úspory paliva, bezpečnostných vlastností a hladín hluku nových pneumatík.

Rozdiel v spotrebe paliva na každých 100 najazdených kilometrov sa medzi jednotlivými triedami bude líšiť o približne 0,1 litra a brzdná dráha potrebná na mokrej vozovke pri 80 kph sa predĺži alebo skráti až o 6 metrov.

Motoristické časopisy budú naďalej vykonávať testy pneumatík. Výsledky týchto testov tak môžu slúžiť motoristom ako základný zdroj informácií vzhľadom na to, že sa pri nich okrem troch kritérií uvedených na štítku, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, testuje až 11 vlastností výrobkov.

Na štítku sa napríklad nenachádzajú kritériá výkonnosti pneumatík, ktoré sú dôležité v zime. Chceme upozorniť zákazníkov, že pri kúpe zimných pneumatík je potrebné si pozrieť informácie uvedené v alternatívnych zdrojoch – ako sú výsledky testov pneumatík, rady maloobchodníkov, materiály výrobcov a pod.

Ďalšie informácie o štítku EÚ na označovanie pneumatík nájdete na oficiálnej webovej lokalite Európskej komisie.

Vyhľadať pneumatiku

Najrýchlejšia cesta k perfektnej pneumatike
Príbuzné témy