Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image1_lg

Zamestnanie & Kariéra

Continental AG – vysokovýkonné výrobky vychádzajú z vysokovýkonnej kultúry

Continental Career - Let your ideas shape the future

Brzdové systémy, hnacie a podvozkové systémy a súčasti, prístrojová technika, informačné a zábavné riešenia, elektronika vozidiel, pneumatiky a technické elastoméry sú len zlomkom bohatého portfólia výrobkov spoločnosti Continental.

Continental – inovatívna, medzinárodná, dynamická spoločnosť

Spoločnosť Continental sa prezentuje ako technologická spoločnosť orientovaná na inováciu a je jedným z popredných svetových dodávateľov pre automobilový priemysel. Spoločnosť má v súčasnosti približne 200 000 zamestnancov v 53 krajinách a predbežné tržby za rok 2014 vo výške viac ako 34,5 miliardy eur.

V posledných rokoch spoločnosť prešla dynamickou zmenou, pričom posilnila svoje globálne zastúpenie, predovšetkým vďaka rôznym akvizíciám, a svoju pozíciu medzi globálnymi hráčmi. Počas tohto procesu zmeny dospela spoločnosť k zásadnému zisteniu – firemná kultúra zohráva rozhodujúcu úlohu. Pojmy ako udržateľnosť, pokrokové inovácie a ziskový rast sa čoraz viac dostávali do popredia.

Spoločnosť Continental formuje budúcnosť sieťovej mobility

Spoločnosť zvyšuje bezpečnosť, komfort a udržateľnosť individuálnej mobility. So svojimi hlavnými kompetenciami, výrobkami a službami zlepšuje spoločnosť Continental spolu so svojimi zákazníkmi bezpečnosť, komfort a pôžitok z jazdy. Výrobky, technológie a procesy spoločnosti pomáhajú vytvárať značný prínos v oblasti udržateľnej mobility.

Kľúčom k úspechu sú naši zamestnanci

Sila spoločnosti Continental spočíva v jej zamestnancoch. Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov oddanosť a cieľavedomosť. Odmeňuje vynikajúce výsledky a vytvára pracovné prostredie potrebné na zlepšenie a podporu kvalitného výkonu. Samozrejme presadzuje oddanosť, kvalifikáciu, vzdelanie a prax, flexibilitu a lojálnosť. Spoločnosť venuje značnú pozornosť pracoviskám vo všetkých oblastiach. Snaží sa zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a bezpečnosť na pracovisku. Každý zamestnanec spoločnosti Continental sa môže pýšiť rovnosťou príležitostí, a to nezávisle od veku, národnosti, pohlavia, vierovyznania, farby pleti alebo sexuálnej orientácie.

Značka zamestnávateľa spoločnosti Continental

Prostredníctvom našej značky zamestnávateľa vyjadrujeme súčasnú podstatu spoločnosti Continental: inovácia, medzinárodnosť, vášeň a úspech.


Všeobecné informácie o zamestnaní v koncerne Continental


Aktuálne voľné pozície v koncerne Continental na Slovensku


Všeobecné informácie o zamestnaní v koncerne Continental na Slovensku