Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image1_lg

Bezpečnostné pokyny pre montáž pneumatík

Pneumatiky pre osobné a ľahké nákladné vozidlá

Tieto bezpečnostné pokyny pre montáž pneumatík platia pre všetky značky pneumatík od spoločnosti Continental AG. Nie sú určené na poskytnutie správnych školení alebo servisných postupov pre montáž pneumatík. Tieto úkony prenechajte na kvalifikovaných odborníkov v pneuservise.

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE!

Montáž pneumatík na ráfiky môže byť nebezpečná.

Montáž pneumatík smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník v pneuservise.
Nikdy nevykonávajte servis pneumatík bez zodpovedajúcich školení, nástrojov a vybavenia. Pri pokuse o montáž pneumatík pomocou nesprávnych, poškodených alebo nevhodných nástrojov a/alebo bez použitia správnych postupov môže dôjsť k prasknutiu pneumatiky a vážnemu zraneniu alebo usmrteniu osôb.
Vždy si prečítajte varovania výrobcu uvedené v návodoch na obsluhu, na zariadeniach, webových stránkach a/alebo lisované na bočnici pneumatiky, pochopte ich a postupujte podľa nich.

Nikdy nenafukujte nezaistenú pneumatiku. Pri nafukovaní sa nikdy nestavajte na zostavu pneumatiky s ráfikom, neopierajte sa o ňu a nenakláňajte sa cez ňu. Zostaňte v dostatočnej vzdialenosti od nafukovanej pneumatiky pri zvážení miestnych podmienok.

Použite vhodné osobné ochranné prostriedky, t. j. bezpečnostné okuliare, ochranu sluchu a pracovnú obuv.

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb:

Všeobecné aspekty:

 • Pneumatiky musia vyhovovať požiadavkám na šírku a priemer ráfikov a musia byť ako kombinácia schválené pre príslušný model vozidla. Napríklad pneumatiky s priemerom 17 palcov sa musia montovať výhradne na ráfiky s priemerom 17 palcov, a nie na ráfiky s priemerom 17,5 palca. Ak je pneumatika omylom namontovaná na ráfik nesprávnej veľkosti, opätovne ju nemontujte na správne koleso – zlikvidujte ju. Mohlo dôjsť k jej vnútornému poškodeniu (ktoré nie je zvonka viditeľné) nebezpečným roztiahnutím a počas montáže alebo prevádzky by mohla zlyhať.
 • Mali by sa používať iba ráfiky správnej veľkosti v dobrom a čistom stave, bez nečistôt a hrdze. Nesmú byť poškodené, zdeformované ani opotrebované.
 • Pneumatiky nesmú vykazovať známky poškodenia a vnútri sa nesmie nachádzať žiadny cudzí materiál.
 • Pri montáži nových dušových pneumatík používajte vždy nové duše. Keďže duše sa počas prevádzky rozťahujú, pri starých dušiach hrozí riziko vzniku záhybov. Opätovne používané duše by sa mohli náhle roztrhnúť.
 • Bezdušové pneumatiky sa smú montovať výhradne na ráfiky určené pre bezdušové pneumatiky, t. j. ráfiky, ktoré majú bezpečnostné profily alebo výbežky.
 • Z bezpečnostných dôvodov by sa mali u bezdušových pneumatík použiť vždy nové ventily. Dodržiavajte maximálny povolený tlak pre ventily podľa technických parametrov výrobcu ventilov – zvyčajne 450 kPa (4,5 bar)/65 psi pre nacvakávacie gumené ventily. Nad týmto tlakom sú povinné kovové ventily alebo vysokotlakové nacvakávacie ventily.
 • Ak sa používa systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), postupujte podľa odporúčaní výrobcu, v ktorých je uvedené, či sa musí snímač pri výmene pneumatiky opraviť alebo vymeniť.

Demontáž pneumatiky:

 • Pred demontážou pneumatiky z ráfika treba odskrutkovať a vytiahnuť vložku ventilu, aby sa zabezpečilo úplné uvoľnenie zvyškového tlaku.

Montáž pneumatiky:

 • Pätky pneumatík pred montážou vždy natrite povolenou montážnou pastou na pneumatiky. Na tento účel sa nesmie používať silikón, benzín ani lubrikanty na báze rozpúšťadiel.
 • Pri nafukovaní pneumatiky musí zostať ráfik pevne uchytený na montážnom stroji.
 • Ak je pneumatika nasadená na stroji, ktorý nemá pozitívne zabezpečovacie zariadenie na uchytenie ráfika, pneumatika by sa mala nafukovať v bezpečnostnej klietke alebo v inom ochrannom zariadení.
 • Do kompletov pneumatiky s ráfikom nikdy nezavádzajte horľavé látky. Do kompletu pneumatiky s ráfikom nikdy nezavádzajte žiadnu horľavú látku, ktorú by ste zapálili pre lepšie usadenie pätiek. Tento postup je mimoriadne nebezpečný a môže navyše spôsobiť nezistiteľné poškodenie pneumatiky alebo ráfika, ktoré by mohlo viesť k poruche pneumatiky počas prevádzky.
 • Pri nasadzovaní bezdušových pneumatík pre automobily treba dávať pozor, aby pätky pneumatiky, ktoré prechádzajú z prehĺbenej časti ráfika, preskočili najprv cez profil ramena ráfika. Aby sa predišlo vzniku trhlín v jadre pätky, tlak potrebný na „naskočenie“ by nemal prekročiť 330 kPa (3,3 bar/48 psi). Ak pneumatika nedosadne na svoje miesto ani pri tomto tlaku, treba ju vypustiť a identifikovať a odstrániť príčinu. Potom možno postup zopakovať.
 • Iba vtedy, keď pätky pneumatiky správne sedia na ramene ráfika, je možné tlak zvýšiť tak, aby sa dokončilo najlepšie usadnutie pätky a optimalizované dosadnutie na ramená ráfika. Tento „dosadací tlak“ by však nemal prekročiť 400 kPa (4,0 bar)/58 psi.
 • V niektorých krajinách stanovili príslušné miestne organizácie pre normalizáciu odlišné hodnoty maximálneho tlaku pri montáži. Aby ste dodržali miestne normy, v tabuľke nižšie sú uvedené príklady pre niektoré krajiny (stav z júla 2018, bez záruky úplnosti, aktuálnosti a správnosti).

Krajina

Maximálny tlak pri montáži

Standard

Nemecko

Tlak na „naskočenie": 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi
Tlak na „dosadnutie": 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

USA/Kanada

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA

Brazília

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Japonsko

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA


 • Po správnej montáži pneumatiky ju nafúknite na prevádzkový tlak určený výrobcom automobilu.

RunFlat pneumatiky (SSR):

 • Z dôvodu použitia špeciálnej technológie sa môžu pneumatiky SSR run-flat montovať a demontovať iba v špeciálne vyškolených dielňach, ktoré majú certifikát od spoločnosti Continental. Podrobné pokyny k montáži/videá pre pneumatiky SSR run-flat sú dostupné na stránke www.conti-ssr.com.


Kontakt:

Technické služby pre zákazníkov – pneumatiky

Email: technical.bulletin.tires@conti.de