Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Všeobecné zákonné požiadavky a montáž ojazdených pneumatík

Všeobecné zákonné požiadavky

Vo väčšine európskych krajín sa uplatňuje zákonná požiadavka minimálnej hĺbky drážok behúňa pre osobné automobily 1,6 mm. Indikátory opotrebenia behúňa v hlavných drážkach pneumatiky spotrebiteľovi signalizujú, že úroveň povrchu behúňa dosiahla zvyškovú hĺbku dezénovej drážky približne 1,6 mm.

Okrem toho, že potvrdzujeme vyššie uvedené skutočnosti, odporúčame, aby sa všetky pneumatiky používané na osobných a ľahkých nákladných automobiloch na účely cestnej premávky vyradili z prevádzky pri dosiahnutí týchto hĺbok drážok behúňa:

• letné/vysokovýkonné pneumatiky, celoročné pneumatiky = 3 mm 

• zimné pneumatiky = 4 mm 

Tieto odporúčania sú založené na našich testoch, rovnako ako na reálnych skúsenostiach, ktoré ukazujú, že vodiči môžu udržiavať potenciál výkonnosti (napr. priľnavosť za mokra) svojich pneumatík tým, že ich vymenia pred tým, ako dosiahnu zákonnú minimálnu hĺbku drážok behúňa 1,6 mm. Vzťahuje sa to predovšetkým na zimné pneumatiky, ktorých zimné jazdné vlastnosti, ako napríklad trakcia na snehu, sa pri dosiahnutí nižších hĺbok drážok behúňa ako 4 mm výrazne znížia.

Montáž ojazdených pneumatík

Hneď ako sa pneumatiky aplikujú na vozidlo a uvedú do prevádzky, považujú sa za „ojazdené“. S nákupom ojazdených pneumatík, ktorých prevádzková história je nejasná alebo neznáma, sú spojené riziká.  Použité pneumatiky mohli byť vystavené nesprávnej prevádzke a môžu mať poškodenie, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo viesť k znefunkčneniu pneumatiky.

Nie každé poškodenie pneumatiky alebo stavy, ktoré môžu mať za následok znefunkčnenie pneumatiky, sú ľahko zistiteľné. Napríklad nesprávne vykonané opravy alebo poškodenie vnútorného plášťa pneumatiky sa dajú zistiť iba pomocou kontroly vnútornej strany pneumatiky po jej demontovaní z kolesa. Pred aplikáciou ojazdenej pneumatiky by mal stav vnútornej a vonkajšej strany pneumatiky skontrolovať pracovník pneuservisu. Pokiaľ sa zakúpi ojazdené vozidlo a nie sú k dispozícii informácie o prevádzke pneumatík v minulosti, odporúča sa, aby pracovník pneuservisu skontroloval pneumatiky vrátane vykonania vnútornej kontroly primeranej z hľadiska vlastností odporúčaných nižšie.

Odporúčania: 

NEKUPUJTE, NEPREDÁVAJTE ani NEMONTUJTE ojazdené pneumatiky, ktoré vykazujú niektorú z týchto vlastností:

• Akékoľvek prepichnutia alebo iné penetrácie, či už opravené, alebo neopravené.

• Znaky vnútorného oddeľovania, ako napríklad oddeľovanie behúňa alebo pásu (napr. vypukliny, vydutiny, nerovnosti, lokalizované opotrebenie behúňa, vibrácie, nezvyčajná hlučnosť pneumatiky atď.).

• Znaky poškodenia v dôsledku straty tlaku, podhustenia a/alebo preťaženia (napr. odretie vnútorného plášťa, odlupovanie vrstiev alebo strata farby; nadmerné opotrebenie ramien behúňa atď.).

• AKÉKOĽVEK poškodenie vnútorného plášťa alebo pätky.

• AKÁKOĽVEK neustála strata hustiaceho tlaku, ktorá si v minulosti vyžadovala časté dohusťovanie.

• Nečitateľné alebo odstránené identifikačné číslo pneumatiky DOT (TIN), ktoré sa nachádza na bočnici pneumatiky.

• Pneumatiky s dátumovým kódom, ktorý je starší ako 10 rokov. Dátumový kód – posledné tri alebo štyri číslice DOT TIN – označuje týždeň a rok výroby pneumatiky. Výrobcovia vozidiel môžu na základe svojich znalostí s aplikáciou pneumatík na konkrétnych vozidlách odporúčať iný chronologický vek, pri dosiahnutí ktorého by sa pneumatika mala vymeniť; spoločnosť Continental Tire odporúča dodržiavať všetky tieto pokyny.

• Pneumatiky podliehajúce programu stiahnutia z trhu alebo výmeny.

• Nedostatočná hĺbka behúňa na účely ďalšej prevádzky (t. j. takmer úplne opotrebovaný behúň). Pneumatiky, ktoré majú v ktoromkoľvek mieste na pneumatike hĺbku behúňa 2/32”, sú opotrebované.

• Poškodenie spôsobené chemickými látkami, ohňom, pôsobením nadmerného tepla alebo vplyvom vonkajšieho prostredia.

• Pneumatiky označené ako „vyradené pneumatiky“ alebo inak, ktoré už nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách.

• Pneumatiky, pri ktorých sa aplikoval tesniaci prostriedok, plnivo alebo vyvažovací materiál.

• Pneumatiky, ktoré boli upravené tak, aby vyzerali ako nové (napr. predrážkovaný behúň).

• Pneumatiky označené na bočnici ako „Nie na použitie na komunikáciách“, „NHS“, „Iba na pretekárske účely“, „Iba na poľnohospodárske účely“, „SL“ (pneumatika určená iba na prevádzku v poľnohospodárstve), alebo s akýmkoľvek iným označením, ktoré znamená, že pneumatika je vyradená z prevádzky na verejných komunikáciách.