Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Skladovanie pneumatík

Čo by ste mali vedieť o skladovaní pneumatík v domácnosti?

Pri skladovaní pneumatík za nepriaznivých podmienok alebo pri nesprávnom zaobchádzaní s pneumatikami dochádza k zmene ich fyzikálnych vlastností. To môže viesť k skrátenej životnosti pneumatík a dokonca k zhoršeniu ich stavu do takej miery, že budú nepoužiteľné. Správne skladovanie a manipulácia udržiavajú vlastnosti pneumatík prakticky bezo zmeny niekoľko rokov.

Pneumatiky by sa nemali nikdy skladovať na voľnom priestranstve, dokonca ani pod ochranným krytom.

Pneumatiky sa musia skladovať na chladnom a suchom mieste s miernym vetraním a mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Teplota skladovania nesmie prekročiť bežnú izbovú teplotu. Vo vykurovaných priestoroch sa pneumatiky musia chrániť pred zdrojom tepla.

Pneumatiky sa musia chrániť pred priamym slnečným svetlom a musia mať primerané vetranie. Vzhľadom na to, že ozón je pre pneumatiky obzvlášť škodlivý, v skladovacom priestore sa nesmú nachádzať žiadne zariadenia (elektrické generátory ani kompresory), ktoré generujú ozón.

Do styku s pneumatikami sa nesmú dostať žiadne rozpúšťadlá, pohonné hmoty, mazivá, chemické látky atď.