Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Kombinácia pneumatík

Čo by ste mali vedieť o kombinácii pneumatík na vašom vozidle.

Na účely dosiahnutia optimálnych jazdných vlastností spoločnosť Continental odporúča montáž rovnakých pneumatík na všetky kolesá vášho vozidla. Inými slovami všade by sa mali namontovať pneumatiky rovnakej značky, s rovnakým dezénom, rozmerom pneumatík, indexom nosnosti a symbolom rýchlosti. Obzvlášť dôležité je, aby rozmer, index nosnosti a symbol rýchlosti boli pre všetky kolesá v súlade so špecifikáciami výrobcu vozidla. V mnohých krajinách ide o zákonnú požiadavku. Jazda s vozidlom, na ktorom je namontovaná kombinácia pneumatík s neodporúčanými rozmermi, konštrukciami a kategóriami rýchlostí, môže byť nebezpečná a v rozpore so zákonom. Pokiaľ uvažujete o vylepšení svojich pneumatík s rôznymi rozmermi, konštrukciami, kategóriami nosnosti alebo rýchlostnými kategóriami, riaďte sa odporúčaniami výrobcu vozidla a/alebo sa obráťte na vyškoleného odborníka v oblasti pneumatík. 

Prečo je rotácia pneumatík prospešná (zmena pozície na vozidle)?

Rotácia pneumatík by sa mala vykonávať pravidelne, aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebenie a maximalizovala sa dĺžka životnosti behúňa. Vzor a interval rotácie nájdete v odporúčaniach výrobcu vozidla. Pokiaľ výrobca neuvádza inak, spoločnosť Continental odporúča, aby sa rotácia kolies medzi jednotlivými nápravami vykonávala pravidelne. Napríklad pri zmene z letných pneumatík na zimné pneumatiky alebo pri najazdených kilometroch od 5 000 km do 10 000 km alebo skôr, ako sa začne objavovať nerovnomerné opotrebovanie behúňa. V prípade, že sa na pneumatikách začne objavovať nerovnomerné opotrebovanie behúňa, požiadajte pracovníka servisu, aby skontroloval a/alebo opravil akékoľvek vychýlenie kolies vozidla alebo iný mechanický problém.

Do rotácie pneumatík by sa mali zahrnúť rezervné pneumatiky normálnej veľkosti (nie dojazdové pneumatiky) s rovnakým rozmerom a konštrukciou ako pneumatiky, ktoré sú v kontakte so zemou. Pri začlenení rezervnej pneumatiky normálnej veľkosti do rotácie vždy skontrolujte a upravte nastavenie jej hustiaceho tlaku.

Nastavenie hustiaceho tlaku upravte v súlade s odporúčaním výrobcu vozidla pre novú pozíciu kolesa (stanovené tlaky v pneumatikách na prednej a zadnej náprave sa môžu líšiť).

Rotácia pneumatík môže mať vplyv na systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS). Informácie o správnych nastaveniach alebo opätovnej kalibrácii systému nájdete v návode na obsluhu vášho vozidla alebo vám ich poskytne kvalifikovaný servisný pracovník.

Môžem na svoje vozidlo namontovať kombináciu rôznych značiek pneumatík a rôznych vzoriek behúňov?

Odporúčame montáž rovnakých pneumatík na všetky pozície kolies na vašom vozidle. Ak je kombinácia vzhľadom na dostupnosť a ekonomické aspekty nevyhnutná, potom sa značky a dezény môžu skombinovať, ak sú pneumatiky rovnakých značiek a s rovnakým dezénom namontované na rovnakej náprave. Kombinovať sa môžu aj indexy nosnosti a symboly rýchlosti za predpokladu, že ich hodnoty sú vyššie ako hodnoty uvedené v odporúčaniach výrobcu vozidla (zvýšená nosnosť vs. štandardná nosnosť). V takých prípadoch by sa na zadnú nápravu mali namontovať pneumatiky s vyššími hodnotami.


Môžu sa kombinovať pneumatiky s rôznou hĺbkou dezénu?

Ak sa rozhodnete, že na vašom vozidle vymeníte iba 2 pneumatiky, potom nové pneumatiky budú mať pravdepodobne väčšiu hĺbku drážok behúňa než tie, ktoré zostali na vozidle. Kombinácia rôznych hĺbok drážok behúňa je všeobecne prípustná. 

Odvetvie výroby pneumatík odporúča montáž nových pneumatík na zadnú nápravu. 

Lepšia priľnavosť pneumatík zadnej nápravy sa odporúča s ohľadom na prevenciu možného pretáčavého správania a straty stability vozidla na klzkom povrchu. Niektorí výrobcovia automobilov odporúčajú, aby sa najnovšie pneumatiky montovali na prednú nápravu. Viac informácií vám poskytne výrobca automobilov a/alebo odborník v oblasti pneumatík

Výnimka pre schválené obutie z kombinovaných pneumatík.

Niektoré vozidlá môžu byť už z výroby vybavené pneumatikami, ktoré majú na prednej a zadnej náprave iný rozmer. V prípade týchto schválených obutí z kombinovaných pneumatík je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu automobilov.