Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image

Tlak v pneumatikách

Aký je správny hustiaci tlak v pneumatikách a kde ho nájdem?

Tlak v pneumatikách stanovený pre vaše vozidlo je výsledkom dohody medzi výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík. Odporúčaný tlak v pneumatikách pre vašu kombináciu vozidla/pneumatík je uvedený v príručke vášho vozidla, vnútri krytu hrdla palivovej nádrže alebo na stĺpiku dverí vodiča. 

Tlak v pneumatikách ovplyvňuje mnoho dôležitých charakteristík výkonu vozidla, ako je napríklad komfort jazdy, smerová stabilita, priľnavosť pri brzdení a zatáčaní a celkové správanie vozidla pri handlingu.

Jazda s nesprávnym tlakom v pneumatikách bude mať negatívny vplyv na jednu alebo viac týchto dôležitých vlastností.  

Ako by sa mal kontrolovať hustiaci tlak v pneumatikách?

Vaše pneumatiky by mali byť nahustené na tlak stanovený výrobcom vozidla a pneumatík. Zvyčajne sa líši v závislosti od zaťaženia a prevádzkových podmienok.

Stanovený tlak sa vždy vzťahuje na STUDENÉ pneumatiky a nesmie klesnúť pod túto hodnotu. Tlak vnútri teplých pneumatík bude v dôsledku vytvárania tepla počas jazdy vyšší. Takže nikdy neznižujte tlak vnútri teplých pneumatík, pretože po ochladení by tlak mohol klesnúť pod minimálny tlak v pneumatikách.

Tlak v pneumatikách (vrátane rezervnej pneumatiky, pokiaľ ju máte) by sa mal kontrolovať a upravovať každých 14 dní. Obzvlášť dôležité je, aby sa tlak v pneumatikách skontroloval a správne nastavil pred tým, než sa vydáte na dlhú cestu alebo dovolenku. V týchto prípadoch si dodatočné zaťaženie môže vyžiadať zvýšenie tlaku v pneumatikách, ktoré sa musí vykonať v súlade so špecifikáciami.


Dôsledok prehustenia

Jazda na prehustených pneumatikách bude mať negatívny vplyv na tieto vlastnosti:

  • komfort jazdy,
  • smerová stabilita,
  • správanie vozidla pri handlingu, najmä rýchlejšom prejazde zákrutami,
  • nepravidelné opotrebenie.

Riaďte sa stanoveným tlakom, ktorý odporúča výrobca vozidla a výrobca pneumatík.

Dôsledok podhustenia

Jazda na podhustených pneumatikách má negatívny vplyv na tieto vlastnosti:

  • odozva na riadenie,
  • smerová stabilita,
  • bezpečnosť jazdy (pri zatáčaní sa pneumatiky môžu uvoľniť z disku),
  • hospodárnosť (vyššia spotreba paliva, nižší kilometrový výkon),
  • životnosť pneumatiky,
  • nepravidelné opotrebenie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – Podhustenie môže viesť k poškodeniu vnútornej strany pneumatiky. To môže mať za následok defekt pneumatiky alebo dokonca jej prasknutie. Skryté poškodenia pneumatiky sa upravením tlaku v pneumatikách neodstránia.

Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) sa musí nainštalovať do všetkých nových osobných automobilov v Európe (kategória M1), ktoré boli zakúpené po 1. novembri 2014. Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách môžu byť založené na rôznych princípoch a snímačoch. V zásade existujú 2 hlavné typy systému TPMS:

Priame systémy – snímače tlaku integrované do ventilom alebo pripevnené na disk alebo na vnútornú stranu pneumatiky.

Nepriame systémy – k pneumatike/disku nie je pripevnený žiadny snímač tlaku. Rozdiely tlaku sa merajú „nepriamo“, napríklad pomocou zmien valivého obvodu pneumatík.

Výrobcovia automobilov sa môžu rozhodnúť buď pre priamy, alebo nepriamy systém.

Montáž a údržbu systémov TPMS by mali vykonávať odborníci v oblasti pneumatík.

Dusík v pneumatikách

Dusík sa niekedy používa ako alternatíva k husteniu pneumatík vzduchom.

Dusík je inertný (nehorľavý) plyn – v podstate nejde o nič viac než o suchý vzduch, z ktorého sa odstránil kyslík.

Vzduch obsahuje približne 78 % dusíka. Dusík sa vďaka inertným vlastnostiam často používa pri vysoko špecializovanom prevádzkovom použití a/alebo v náročných druhoch prostredia, napr. v oblasti letectva a baníctva. Dusík sa často používa aj v oblasti automobilového športu.

Pri bežnom použití sa hustenie pneumatík dusíkom nevyžaduje. Hustenie pneumatík dusíkom však nemá na pneumatiky škodlivý vplyv a vďaka svojej priepustnosti môže dokonca nepatrne prispieť k zníženiu straty tlaku v pneumatikách. Hustenie dusíkom však v žiadnom prípade nezabráni úniku tlaku z pneumatiky, ktorý spôsobili defekty, úniky v mieste styku pneumatiky/disku (pätky), úniky z ventilov, úniky v mieste styku ventilu/disku, úniky z kolies atď.

Či už sa na hustenie používa vzduch alebo dusík, pravidelná údržba tlaku v pneumatikách je aj naďalej rozhodujúca a nevyhnutná. Samotným použitím dusíka sa nenahradí potreba pravidelnej údržby tlaku v pneumatikách.