Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image1_lg

Priehlbina bočnice

Čo je priehlbina bočnice?

sidewallidendation

Bočnica pneumatiky nie je vždy úplne rovná; niekedy sa na nej nachádzajú vydutiny a priehlbiny, ktoré si môžu vyžadovať vykonanie podrobnejšej kontroly, aby sa zistila príčina ich vzniku. Priehlbiny sú neškodné a nemajú škodlivý vplyv ani na bezpečnostné ani jazdné vlastnosti. Predstavujú iba vizuálny stav. Priehlbiny na pneumatike vznikajú rovnako, ako keby sa nafúknutý balónik alebo mäkké ovocie previazali povrázkom a potom by sa povrázok jemne utiahol. V prípade pneumatiky je povrázok neviditeľný na vnútornej strane a zakrytý gumou. Do bočnice pneumatiky sú vložené kordy kostry, ktoré prispievajú k pevnosti pneumatiky a sú podstatné z hľadiska prenosu riadiacej a brzdnej sily.

Pri výrobe pneumatiky – alebo skôr pri zostrojovaní kostry, na ktorú sa potom pripevní oceľový pás a behúň – dochádza aspoň k jednému prekrytiu. Ide o prekrytie, ktoré sa po namontovaní a nahustení pneumatiky niekedy javí ako priehlbina.

Odporúčania spoločnosti Continental: Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, požiadajte kvalifikovaného odborníka na pneumatiky (predajcu pneumatík/automobilov), aby skontroloval priehlbiny na bočnici. V prípade, že sú priehlbiny na bočnici rovnaké ako priehlbiny opísané vyššie, potom sa pneumatika môže naďalej používať bez obmedzení.