Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

stage_image1_lg

Switch now to summer tires from Continental.

Remaining tread depth

What are tread wear indicators (TWI’s)?

RemainingTreadDepth

Indikátory opotrebovania behúňa – priečne lamely rovnomerne rozmiestnené po obvode pneumatiky v hlavných pozdĺžnych drážkach behúňa, ktoré sa zarovnajú s úrovňou povrchu behúňa, keď sa zvyšková hĺbka drážok behúňa zníži na približne 1,6 mm. Spoločnosť Continental uznáva, že hodnota 1,6 mm (2/32”) predstavuje všeobecne najviac akceptovanú normu pre minimálnu hĺbku drážok behúňa, pri ktorej by sa pneumatiky mali vyradiť z prevádzky.

Mnoho svetových vnútroštátnych orgánov zodpovedných za dopravu prijalo túto normu ako zákonný predpis.

Spoločnosť Continental odporúča výmenu pneumatík pri dosiahnutí týchto hĺbok drážok behúňa:

  • letné pneumatiky 3 mm 
  • zimné pneumatiky 4 mm 

Čo sú letné indikátory opotrebovania behúňa (TWI)?

Spoločnosť Continental zaviedla pri rôznych radoch letných pneumatík „Letný indikátor opotrebovania behúňa“. Letný TWI informuje vodiča o tom, že zvyšková hĺbka drážok behúňa je 3 mm. Keď výška drážok behúňa dosiahne v dôsledku opotrebenia 3 mm, letný indikátor sa zarovná s povrchom vzorky behúňa, čo znamená, že došlo k významnému zhoršeniu priľnavosti za mokra. Spoločnosť Continental odporúča, aby sa pri dosiahnutí 3 mm zvyškovej hĺbky drážok behúňa vykonala výmena letných pneumatík, pretože ide o optimálny kompromis medzi bezpečnosťou za mokra a ekonomickým hľadiskom.

Čo sú zimné indikátory opotrebovania behúňa (TWI)?

Hĺbka drážok behúňa zohráva úlohu pri riadení mnohých vlastností zimných pneumatík. Spoločnosť Continental z hľadiska priľnavosti v zimných podmienkach odporúča vymeniť zimné pneumatiky pri hĺbke drážok behúňa 4 mm. Hneď ako výška drážok behúňa dosiahne v dôsledku opotrebenia 4 mm, zimný indikátor sa zarovná s povrchom vzorky behúňa, čo znamená, že pneumatiky dosiahli svoju hranicu vhodnosti ich použitia v zimnom období.