Produkty pre osobné / van / 4x4 vozidlá

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Pri zaslaní požiadavky dochádza k zhromažďovaniu osobných údajov v rozsahu: titul, krstné meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, emailová adresa a telefónne číslo. Vyššie uvedené osobné údaje spracuje s cieľom nadviazať kontakt medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a dodávateľom (dílerom) prostredníctvom platformy MarketPlace na výber určitého výrobku, jedine spoločnosť Continental Barum, s. r. o., so sídlom na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 457 88 235, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. značka: C 15057, ako správcom osobných údajov pre toto spracovanie. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať (automatizovane, manuálne, elektronicky aj v listinnej podobe) počas obdobia nutného na vyššie uvedený účel. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov pre naplnenie stanoveného účelu je dobrovoľné, je však podmienkou pre poskytnutie služby. Tieto osobné údaje sa odošlú vami vybranému dílerovi, ktorým môže byť aj niektorá zo spoločností z koncernu Continental (napr. ContiTrade Services, s. r. o). Títo díleri sú viazaní týmto vyhlásením o ochrane údajov.

 

V prípade, že ste si vybrali dílera, ktorý neponúka svoje služby online, spoločnosť Continental Barum, s. r. o. zašle tomuto dílerovi vašu požiadavku vrátane vašich osobných údajov s cieľom zaistiť vašu požiadavku.

V prípade dílerov s e-shopmi zašleme údaje týkajúce sa vášho výberu pneumatík vami vybranému e-shopu. Ďalšie použitie osobných údajov sa upravuje v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov príslušného dodávateľa (dílera).

 

Spoločnosť Continental Barum, s. r. o. bude ďalej využívať a spracovávať vašu adresu a údaje uvedené v objednávke na svoje vlastné marketingové účely pod podmienkou, že s týmto spracovaním súhlasíte. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a jeho neudelenie nemá vplyv na poskytnuté plnenie prostredníctvom platformy MarketPlace. Váš súhlas s využívaním, spracovávaním a odovzdávaním údajov na marketingové účely sa udeľuje na neurčité časové obdobie, ktoré však môžete kedykoľvek odvolať, a to odoslaním oznámenia. Toto oznámenie je možné odoslať poštou ako neformálnu správu na adresu:

 

Continental Barum, s. r. o.

Objízdná 1628

765 02 Otrokovice

 

alebo emailom na adresu:

marketing@continental.cz

 

Spotrebiteľ ako subjekt údajov má všetky práva priznané zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi.

Ako subjekt údajov ste oprávnení požadovať prístup k informáciám, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov či obmedzenie ich spracovávania alebo ste oprávnení vzniesť námietky proti ich spracovaniu, pričom máte aj právo na ich prenositeľnosť. Pre výkon vyššie uvedených práv nás môžete kontaktovať na vyššie uvedených miestach.

 

Spoločnosť Continental Barum, s. r. o. bude reagovať na tieto žiadosti a riadiť sa platnou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Žiadame vás, aby ste svoje sťažnosti alebo pripomienky odosielali na vyššie uvedenú adresu. Ak sa domnievate, že vaša sťažnosť nebola správne vybavená, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov).

Google Analytics 

Táto webová stránka využíva Google Analytics, nástroj analýzy webu od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics využíva súbory cookies, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu spôsobu, akým využívate tieto webové stránky. Údaje o využívaní týchto webových stránok generované súbormi cookies sa všeobecne odovzdávajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.

Ak však máte na tejto webovej stránke aktivovanú anonymizáciu IP adresy, vašu IP adresu najprv spoločnosť Google skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických odovzdá úplná IP adresa, ktorá sa tiež uloží. Táto webová stránka používa aktívnu IP anonymizáciu. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije túto informáciu na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky s cieľom vytvoriť hlásenie o činnostiach na webe a poskytne prevádzkovateľovi webovej stránky dodatočné služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu.

IP adresa odovzdaná vaším prehľadávačom pomocou nástroja Google Analytics sa nebude kombinovať s ďalšími údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vykonaním primeraných zmien v nastavení svojho prehľadávača. Radi by sme zdôraznili, že ak tieto zmeny vykonáte, pravdepodobne nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Tiež môžete zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní údajov vygenerovaných súbormi cookies a vzťahujúcich sa na vaše použitie tohto webu (vrátane vašej IP adresy), a to prevzatím a inštaláciou súborov plug-in dostupných prostredníctvom tohto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Súbory cookies

Pri návšteve našej webovej stránky sa môžu do vášho počítača ukladať informácie formou súborov cookies. Tieto súbory cookies sa využívajú iba s cieľom optimalizovať dizajn webovej stránky. V nastavení svojho prehľadávača máte možnosť odmietnuť tieto súbory cookies. V tom prípade nezabúdajte, že niektoré funkcie pre vás môžu byť nedostupné.