Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

stage_goods_TT

Truck Tires Goods

Fleet Business 4.0 – spoločnosť Continental zlúčila portfólio služieb pod spoločný názov Conti360° Solutions

04/04/2021
Continental_PP_Logo

Nové logo Conti 360 Solutions

  • Všetko na jednom mieste: Conti360° Solutions zahŕňa zmluvy, služby, digitálne riešenia a protektorovanie pre vozové parky
  • Reorganizácia prináša spojením obchodných oblastí pridanú hodnotu
  • Správa pneumatík pomáha zákazníkom v oblasti digitalizácie a udržateľnosti


Spoločnosť Continental zlúčila svoju ponuku služieb pre sektor vozových parkov pod spoločný názov Conti360° Solutions. Vďaka tejto reorganizácii sa ešte výraznejšie dostanú do popredia témy digitalizácie a udržateľnosti zamerané na budúcnosť. Spoločnosť týmto krokom reaguje na zmeny požiadaviek zákazníkov na trhu formovanom narastajúcou digitalizáciou, riadením založeným na údajoch a tlakmi na znižovanie nákladov. Odvetvie cestnej nákladnej dopravy získa vďaka strategickému zlúčeniu služieb aj možnosť úspešne riešiť rastúcu potrebu udržateľnosti v logistickom sektore. Všetky tieto aspekty sú súčasťou strategického programu Vision 2030, ktorý spoločnosť Continental predstavila v decembri 2020. Spoločnosť v rámci svojho zamerania na prediktívnu údržbu, ktorá je kľúčovým prvkom iniciatívy Logistics 4.0, čoraz viac využíva služby založené na údajoch.

Continental_PP_Ralf Benack

Ralf Benack, vedúci oddelenia fleet solutions EMEA, Continental 

Zameranie sa na udržateľnosť a digitalizáciu

Spoločnosť Continental systematicky pokračuje vo svojom vývoji z výrobcu pneumatík a poskytovateľa služieb na poskytovateľa integrovaných riešení. Riešenia pre vozové parky sa budú v budúcnosti ponúkať ako súhrnný balík: Zmluvy Conti360° Solutions zahŕňajú digitálne riešenia, ako napríklad ContiConnect a ContiPressureCheck, aj ContiLifeCycle – vrátane protektorovacích produktov a správy kostier ContiRe a ContiTread. „Tým, že sa vo svojich zmluvách Conti360° Solutions výraznejšie zameriavame na koncepciu ContiLifeCycle, snažíme sa presunúť dôraz na väčšiu udržateľnosť v obchodnej činnosti v sektore vozových parkov,“ uviedol Ralf Benack, riaditeľ Fleet Business pre región EMEA. „Vďaka portfóliu služieb Conti360° Solutions sme tým správnym partnerom na dosiahnutie udržateľnosti v sektore vozových parkov.“ K upriameniu pozornosti zákazníkov na túto reorganizáciu prispejú nový vizuál aj nové logo.

Cesta k premene na poskytovateľa integrovaných riešení

Obchodná oblasť Conti360° môže stavať na viac ako 40 rokoch skúseností v oblasti služieb pre vozové parky. Služba poskytovaná pri poškodení pneumatík dostupná po celej Európe sa rozbehla v roku 1978. Portfólio služieb Conti360° Solutions sa medzitým etablovalo ako spoľahlivý partner špecializujúci sa na komplexnú správu pneumatík. Svojim zákazníkom vo viac ako 25 krajinách ponúka bezpečnosť z hľadiska plánovania nákladov a zabezpečuje pre nich odborné služby prostredníctvom siete viac ako 7 000 servisných partnerov.

„Do okruhu našich zákazníkov sa radí veľký počet popredných medzinárodných vozových parkov, ktoré už mnoho rokov dôverujú riešeniam spoločnosti Continental pre vozové parky – a táto dôvera bola odmenená,“ dodal Benack. Touto najnovšou reorganizáciou sa služby a produkty spájajú do ešte kompaktnejšieho balíka. „Podstata toho, čo robíme, spočíva vo využívaní synergií vytvorených úzkou spoluprácou s našimi kolegami pôsobiacimi v sektore motorových vozidiel, a výsledné know-how nepretržite vkladáme do svojho portfólia.“ Spoločnosť Continental tak môže odvetviu cestnej nákladnej dopravy ponúknuť profesionálne riešenie, ktorá využívaním pneumatík prispievajúcich k úspore paliva, protektorovaných pneumatík podporujúcich zachovanie zdrojov a digitálneho monitorovania pneumatík umožňuje efektívnu správu pneumatík s dôrazom na udržateľnosť.

Continental_PP_Fleets_1

Conti360° Solutions: Spoločnosť Continental spojila svoje portfólio služieb pre obchod s vozovými parky.

Misia 2050: Stopercentne udržateľne vyrobené materiály

Spoločnosť Continental už mnohým zákazníkom zo sektora vozových parkov ponúka kilometrové zmluvy a širokú škálu služieb spojených s pneumatikami pod spoločným názvom Conti360° Solutions. Potom sú tu ešte inteligentné pneumatiky spoločnosti, ktoré pomocou senzorov a softvéru neustále monitorujú svoj stav. V rámci spolupráce s vybranými zákazníkmi v sektore vozových parkov už spoločnosť Continental upriamila pozornosť zákazníkov na pridanú hodnotu vytvorenú prepojením medzi pneumatikami, senzormi, telemetrickými údajmi, algoritmami a cloudom. „Výsledkom sú inteligentné digitálne riešenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby sa údržba a výmena pneumatík mohla v budúcnosti vykonávať presne vtedy, keď to bude potrebné,“ vysvetlil Benack. „Zákazníci tak budú môcť výrazne zvýšiť úroveň bezpečnosti a produktivitu svojich vozových parkov a zároveň znížiť náklady.“

Spoločnosť Continental realizuje systematicky investuje do výskumu a vývoja nových technológií, alternatívnych materiálov a výrobných procesov zlučiteľných s požiadavkami na ochranu životného prostredia. „Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom ‚pneumatiku budúcnosti‘, ktorá je energeticky efektívnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu počas celého priebehu výroby, cyklu používania a protektorovania,“ dodal Benack. „Snažíme sa o to, aby sme do roku 2050 postupne prešli pri výrobe pneumatík na 100-percentne udržateľne vyrobené materiály.“

Continental_PP_Fleets_2

Conti360° Solutions: spoľahlivý partner pre kompletnú správu pneumatík.

Smerovanie k riešeniam založeným na službách

Spoločnosť Continental okrem pozície dodávateľa prémiových pneumatík pôsobí aj ako profesionálny partner svojich zákazníkov v sektore vozových parkov, a to najmä pri spoločnom vývoji dôležitých riešení budúcich výziev. Ako jeden z najväčších svetových dodávateľov elektroniky, senzorov a softvéru v sektore mobility má za cieľ stať sa do roku 2030 lídrom na trhu v oblasti digitálnych riešení založených na službách. Začlenenie riešení digitálneho monitorovania pneumatík do zmlúv Conti360° Solutions je z hľadiska poskytnutia podpory zákazníkom v odvetví cestnej nákladnej dopravy pri pokračovaní na ich ceste k väčšej digitalizácii ďalším logickým krokom.  

„Pokračujúcim vývojom technológie senzorov, rozširovaním portfólia elektroniky a softvéru a neustálym vylepšovaním digitálnych služieb budujeme silné základy pre portfólio služieb Conti360° Solutions budúcnosti,“ uviedol na záver Benack.

Kontakt
New content item
Magda Nagy

Marketing Communication CZ/SK 

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
76502, Otrokovice
Česká republika

+420 577 513 289