Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

HDW2 COACH Continental Winter Bus Tire

Ľad ani sneh už Vás nezastaví

Skupina Automotive

Inovácie pre mobilnú automobilovú budúcnosť

article_66w_image1

Spoločnosť Continental vyvíja inteligentné technológie na prepravu ľudí aj tovaru. Ako spoľahlivý partner, medzinárodný dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobca pneumatík a priemyselný partner poskytujeme udržateľné, bezpečné, pohodlné, individuálne a cenovo dostupné riešenia. V roku 2014 dosiahla spoločnosť a jej päť divízií – Chassis & Safety (podvozky a bezpečnosť), Interior (interiér), Powertrain, Tire (pneumatiky) a ContiTech – tržby v hodnote približne 34,5 miliardy eur. Spoločnosť Continental má v súčastnosti približne 200 000 zamestnancov v 53 krajinách.

Divízia Chassis & Safety (podvozky a bezpečnosť) vyvíja a vyrába integrované aktívne a pasívne bezpečnostné technológie, ako aj výrobky na podporu dynamiky vozidiel. Portfólio výrobkov zahŕňa všetko od elektronických a hydraulických systémov brzdy a ovládania podvozku cez snímače, pokročilé asistenčné systémy pre vodičov, elektroniku a snímače pre airbagy až po elektronické systémy pneumatického zavesenia, systémy ostrekovačov predného skla a čistiace dýzy svetlometov. Sústreďuje sa na vysokú úroveň kompetencie systémov a integrácie súčastí do bezpečnostného konceptu ContiGuard. Divízia Chassis & Safety (podvozky a bezpečnosť) má viac ako 38 000 zamestnancov na celom svete a v roku 2014 poukázala tržby v hodnote približne 7,5 miliardy eur.

Systémy na správu informácií a inteligentnú prepravu sú srdcom divízie Interior (interiér), ktorá poskytuje široké spektrum výrobkov pre najrôznejšie vozidlá. Portfólio výrobkov zahŕňa prístrojové klastre, multifunkčné displeje a priehľadové displeje, riadiace jednotky, elektronické systémy vstupu do vozidla a informácií o pneumatikách, rádiá, informačné a zábavné systémy, vstupné zariadenia a ovládacie panely, jednotky ovládania klimatizácie, telematické riešenia a služby, softvéry a kabíny. Divízia Interior (interiér) má viac ako 36 000 zamestnancov na celom svete a v roku 2014 poukázala tržby v hodnote približne 7,0 miliárd eur.

Divízia Powertrain vyvíja a vyrába inovatívne a účinné systémové riešenia pre pohony vozidiel. Komplexný rad výrobkov zahŕňa systémy vstrekovania pre benzínové a dieselové motory, riadenie motora a ovládanie prevodovky, ako aj snímače a aktuátory, dodatočné systémy výfukových plynov, systémy prívodu paliva a súčasti a systémy pre hybridné a elektrické pohony. Divízia Powertrain má viac ako 34 500 zamestnancov na celom svete a v roku 2014 poukázala tržby v hodnote približne 6,5 miliardy eur.


Viac informácií o skupine Automotive.