Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

HDW2 COACH Continental Winter Bus Tire

Ľad ani sneh už Vás nezastaví

Working Life

Chceme podporovať našich zamestnancov v ich individuálnych kariérach.

article_66w_image1

It all comes down to people. Qualified and motivated employees are a decisive factor for our success. 

Viac tu

Kopírovať ... prosím!

article_66w_image1

Chceme, aby pracovníci spolupracovali, nie si konkurovali.

Viac tu

Práca za horizontom

Nie každý chce byť manažérom. Ako Continental expert môžete tiež rozvíjať svoju kariéru.

Viac tu

Pripravme cestu pre budúcu generáciu

In the Research and Development trainee pool, new university graduates learn the ropes. But the rest is up to them.

Viac tu

Vitajte vo vývoji

Aké to je pracovať v Technologickom centre výskumu a vývoja pneumatík v Hannoveri?

Viac tu

We are dealing with very diverse markets.

article_66w_image1

Continental je blízko svojim zákazníkom, ako je to možné. Aj keď ich očakávania pokrýva širokú škálu požiadaviek.

Viac tu