Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

New content item

Pripravte svoj vozový park na budúcnosť.

Portugalsko: Horatotal Transportes

Paulo Maia, from HTT – Hora Total Transportes

Paulo Maia zo spoločnosti HTT – Hora Totaltransportes – poskytol svoje svedectvo o skúsenostiach jeho firmy so systémom na monitorovanie tlaku v pneumatikách od spoločnosti Continental. Priniesol výhody a vozový park sa neuveriteľným spôsobom posunul vpred.

 

O spoločnosti HTT Čomu sa venuje vaša firma?

HTT je spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou tovaru. Zameriava sa na všetky druhy dopravy, národnú aj medzinárodnú, a poskytuje tiež uznávanú expresnú službu.

 

V čom sa skrýva tajomstvo úspechu spoločnosti HTT?

Základom úspechu spoločnosti HTT sú tri hlavné piliere: personál, zákazníci a aktuálne vybavenie. Staráme sa o svojich zamestnancov a robíme všetko pre to, aby sme im poskytli tie najlepšie pracovné podmienky. Naši zákazníci sú stredobodom našej každodennej práce. Predpovedáme ich potreby a plníme ich požiadavky. Náš vozový park má približne tri roky a obsahuje všetko potrebné na bezpečnú a pohodlnú cestu.


Čo považujete za výhody riešenia monitorovania tlaku v pneumatikách?

V našom odvetví záleží na každej sekunde. Naše nákladné vozidlá sú stále na cestách a každá neočakávaná zastávka má nepredvídateľné následky. Na druhej strane, keďže každé vozidlo najazdí mesačne 25 000 km, osobitným záujmom našej spoločnosti je efektívne využívanie paliva. Kľúčovou vlastnosťou pneumatiky je pre nás spotreba paliva. S narastajúcimi cenami palív musíme na seba klásť čoraz vyššie nároky v oblasti efektivity a efektívnosti. Riešenie TPMS od spoločnosti Continental je dôležitý nástroj, ktorý nám pomáha dosahovať naše ciele. 

Paulo Maia, from HTT – Hora Total Transportes

Aký názor majú vaši kolegovia/zamestnanci (napr. správca vozového parku, správca dielne, vodič), ktorí pracujú so systémami ContiPressureCheck/ContiConnect?

Veľmi, veľmi pozitívny. Vodičom, ktorí už systém používajú, sa veľmi páči. Poskytuje im istotu, že pneumatiky majú správny tlak, a upozorňuje na akýkoľvek potenciálny problém, ako je napríklad pomalá strata tlaku, ktorá by mohla viesť k úplnému zlyhaniu pneumatiky. Jednoduchý fakt, že keď ráno zapnú zapaľovanie a vidia, že všetky pneumatiky sú v poriadku, je pre nich prínosom. Môžu sa spoľahnúť, že keď sa pneumatikám stane niečo zlé, systém ich okamžite upozorní.


Ako by ste ohodnotili komunikáciu so zamestnancami spoločnosti Continental?

Z hľadiska profesionálneho spojenia medzi našou firmou a zamestnancami spoločnosti Continental môžem povedať len toľko, že boli neúnavní a zaviazaní voči HTT. Ich snahou bolo poskytnúť čo najvyššiu hodnotu na každý prejdený kilometer a za každých okolností splniť potreby a očakávania spoločnosti.

 

Ako spoločnosť Continental vo všeobecnosti zvyšuje hodnotu vašej firmy alebo prispieva k vášmu úspechu?

Pre firmu HTT je spoločnosť Continental partnerom a nie dodávateľom. Obchodný a technický tím spoločnosti Continental je vždy plne dostupný.