Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

New content item

Pripravte svoj vozový park na budúcnosť.

Francúzsko: Express Marée

france web1

Spoločnosť Express Marée bola založená v roku 1948 v meste Lézignan-Corbières (Francúzsko) a je súčasťou skupiny STEF Group. Špecializuje sa na prepravu a logistiku výrobkov z morských živočíchov v rámci Francúzska a do zahraničia. Technický riaditeľ Philippe Barbier opisuje svoje skúsenosti so systémami ContiPressureCheck™ a ContiConnect™ v odvetví, ktoré musí dodržiavať mimoriadne požiadavky na dobu dodania kladené potravinárskym priemyslom.

 

S vozovým parkom v počte 140 vozidiel a 250 vodičmi preberá spoločnosť Express Marée ryby a morské živočíchy v prístavoch Brittany a Pas-de-Calais, balí ich a prepravuje na svoje prevádzky v mestách Bordeaux, Lézignan a Toulouse. Tovar sa následne prepravuje do špecializovaných prevádzok (obchody s rybami a pulty s rybami v stredných a veľkých supermarketoch) na maloobchodný predaj.

 

„Naša špecializácia na prepravu v rámci chladiarenského reťazca prináša značné obmedzenia v oblasti dodávok. Po vylovení máme na doručenie balených rýb do rôznych prevádzok nanajvýš 24 hodín,“ vysvetľuje Philippe Barbier, technický riaditeľ spoločnosti Express Marée. V záujme optimalizácie spravovania pneumatík ich vozového parku sa tento prepravca rozhodol vybaviť celý svoj vozový park pneumatikami Continental z radu Conti EcoPlus určenými na dlhé vzdialenosti. Sú vybavené systémom ContiPressureCheck™, digitálnym systémom monitorovania teploty a tlaku pneumatík od nemeckého výrobcu.

 

„V roku 2016, keď sme ešte nemali k dispozícii technológiu monitorovania technického stavu vozidiel, sme si na trhu pozreli aj po všetky ostatné riešenia. Veľmi rýchlo sme sa dostali k riešeniu, ktoré ponúkala spoločnosť Continental. Zvolili sme výrobok, ktorý kombinuje pneumatiky na „úsporu paliva“ so systémami ContiPressureCheck™a ContiConnect™– riešenie, ktoré už fungovalo. Hlavným cieľom na začiatok bolo zvýšenie bezpečnosti vodiča. V druhom rade zlepšenie kvality služieb a našej uhlíkovej stopy. Pneumatiky boli dodané s nainštalovanými senzormi a krytie nainštalovalo obchodné zastúpenie spoločnosti Scania. Na konci roka 2017 bolo týmito pneumatikami vybavených 80 % vozového parku a opravy poškodení sa rýchlo znížili o polovicu. Veríme, že keď do konca roka 2018 vybavíme týmito pneumatikami celý vozový park, sa táto hodnota ešte viac zníži“, dodáva Philippe Barbier.

Implementácia riešení spoločnosti Continental na predchádzanie poškodeniam pneumatík a zabránenie neočakávaným prestojom bola skombinovaná s kampaňami na zvyšovanie povedomia vodičov. Tieto kampane sa zameriavali na čítanie údajov zo systému ContiPressureCheck™na obrazovke v kabíne, dôležitosť tlaku v pneumatikách a čo robiť v prípade varovania týkajúceho sa tlaku. Spoločnosť Continental zavŕšila toto školenie vydaním príručky najlepších postupov. Firma nadviazala so spoločnosťou Continental autentické partnerstvo. Išlo o jeden z cieľov, ktorý mal podnietiť vodičov zaujímať sa o prácu pre spoločnosť Express Marée vďaka mimoriadnym pracovným podmienkam.

france web2

Druhým krokom, ktorý už bol implementovaný na našej centrále v Lézignane, bola inštalácia garážovej čítacej stanice. Táto automaticky zbiera údaje o pneumatikách pri prechode vozidiel cez bránu prevádzky prepravnej spoločnosti. Tieto údaje, ktoré sa vysielajú prostredníctvom senzorov osadených v pneumatikách, budú potom prístupné pre správcu vozového parku na webovom portáli ContiConnect™ .


Digitálna platforma poskytuje správcovi vozového parku okamžitý prístup k stavu vozového parku. Umožňuje mu bezodkladne sa venovať naliehavým problémom a naplánovať priebežnú údržbu vozidiel vďaka generovaniu špecifických zostáv, ktoré môžu byť prístupné aj pre poskytovateľa služby.


Platforma môže navyše automaticky posielať e-mailové a SMS oznámenia rôznym stranám (prevádzka, pneuservis a pod.), aby v prípade identifikácie vážnych problémov s tlakom alebo teplotou pneumatiky mohli okamžite konať.

 

Obnova pneumatík v rámci vozového parku, inštalácia systému ContiPressureCheck™ a následná inštalácia garážovej čítačky teraz umožňuje spoločnosti Express Marée optimalizovať využitie jej vozového parku.


Spoločnosť Express Marée zaznamenala v porovnaní s rokom 2015 nasledujúce výhody:

  • výrazný pokles poškodení pneumatík
  • zníženie nákladov súvisiacich s opravami
  • zníženie emisií znečisťujúcich látok
  • zníženie spotreby paliva
  • tlak vzduchu v pneumatikách je teraz plne optimalizovaný, čo zvyšuje ich výkon a životnosť a súčasne vylepšuje bezpečnosť.

„Partnerstvo, ktoré sme nadviazali so spoločnosťou Express Marée, podporuje zásady riadenia kvality, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať, obzvlášť od získania certifikátu ISO 9001 v roku 2013,“ uzatvára Stéphane Guyonnet, riaditeľ pre oblasť veľkých zákazníkov zo spoločnosti Continental. „Naši zákazníci neustále pracujú na zlepšovaní spôsobov prepravy. Technické riešenia, ktoré poskytuje spoločnosť Continental, im pomáha dosiahnuť tento cieľ a je v súlade s ich zásadami podnikovej sociálnej zodpovednosti.“