Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

Systém ContiConnect. Digitálne monitorovanie pneumatík. Kedykoľvek. Kdekoľvek.

ContiConnect je digitálna platforma spoločnosti Continental určená pre vozové parky nákladných automobilov, ktorá je teraz k dispozícii na vybraných trhoch po celom svete. Digitalizácia činností súvisiacich s monitorovaním pneumatík pomocou systému ContiConnect vám umožní predĺžiť čas bez porúch a znížiť náklady na údržbu, ako aj maximalizovať úspory paliva. Senzory namontované na vnútornej vložke pneumatiky prenášajú údaje o tlaku a teplote pneumatiky do garážovej čítacej stanice a hlásia daný stav na webový portál. Pomocou aplikácie ContiConnect môžete prijímať nastaviteľné oznámenia, ktoré vám umožnia v reálnom čase riešiť problémy súvisiace s tlakom v pneumatikách a vyhnúť sa tak nákladným poruchám vozidiel na cestách.

ContiConnect – efektívne riešenie na diaľkové monitorovanie pneumatík.

Systém ContiConnect vám umožní v reálnom čase diaľkovo monitorovať tlak a teplotu v pneumatikách a v prípade naliehavých stavov vás upovedomí. Predchádza sa tak poruchám vozidiel súvisiacim s pneumatikami a zároveň sa využívanie tohto systému premieňa na hodnotu tým, že sa predlžuje prevádzka vozidiel bez porúch. 

  • Systém sa skladá z rôznych komponentov, medzi ktoré patria senzory umiestnené vnútri pneumatík, garážová čítacia stanica, koncový server, ako aj webový portál a oznamovacie služby.
  • Systém vykonáva monitorovanie, analýzu a nahlasovanie teploty a tlaku pneumatík všetkých vozidiel vozového parku na základe údajov zo senzorov umiestnených v pneumatikách, ktoré zbiera stanica v garáži.
  • Ak sa tlak v pneumatikách odchýli od stanovenej hodnoty, systém odošle upozornenia na daný stav.
  • Informuje skupinu určených príjemcov prostredníctvom e-mailu alebo SMS a v prípade potreby navrhne nápravné opatrenia.
  • Vďaka tomuto systému môže manažér vozového parku namiesto reaktívneho riešenia problémov konať proaktívne.
  • ​Dlhší čas bezporuchovej prevádzky vozidiel, menší rozsah vykonávanej údržby a celkový úspech v oblasti mobility a efektívnosti.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Senzor v pneumatike je namontovaný na vnútornom plášti pneumatiky a jeho účelom je zber údajov. Senzor sa môže do pneumatiky namontovať dodatočne alebo vo výrobnom závode.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Yard reader station (garážová čítacia stanica) predstavuje komunikačný prvok systému ContiConnect, ktorý prijíma údaje zo senzorov v pneumatikách v garáži a prenáša ich prostredníctvom mobilného pripojenia na koncový server. Yard reader station je nainštalovaná na bežných miestach vozového parku, ako je napr. umývacia rampa, čerpacia stanica alebo iné kontrolné stanovištia v garáži. Stanica prečíta údaje zo senzorov v pneumatikách a odošle ich na koncový server, kde sa tieto údaje analyzujú a interpretujú.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Na inicializáciu systému ContiConnect je potrebný hand-held tool. Účelom tohto komponentu je priradiť každý senzor v pneumatike k príslušnej pozícii kolesa na vozidle. Pripojí sa bezdrôtovo k senzorom v pneumatike.

conticonnect-components-web-portal-image

Webový portál ContiConnect je rozhranie, ktoré vám umožní proaktívne monitorovať stav pneumatík na všetkých vašich vozidlách. Tento webový portál je aplikácia založená na prehliadači, ktorá je prístupná z akéhokoľvek typu zariadenia.