Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

HDW2 COACH Continental Winter Bus Tire

Ľad ani sneh už Vás nezastaví

EÚ štítky

Nové štítky EÚ nadobudnú účinnosť 1. mája 2021

Nové štítky EÚ nadobudnú účinnosť 1. mája 2021


Všetky pneumatiky predávané v Európskej únii podliehajú povinnému označovaniu pneumatík. Nová schéma označovania pneumatík v EÚ, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2021, poskytuje komplexnejšie informácie o vybraných pneumatikách a vzťahuje sa tiež na pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá. Poskytuje objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na základe troch dôležitých výkonnostných vlastností pneumatiky: valivého odporu (a teda palivovej úspornosti), priľnavosti za mokra a vonkajšieho hluku valenia pneumatiky. Ďalšie piktogramy označujú vhodnosť pneumatiky do náročných snehových podmienok (symbol 3PMSF) alebo jej priľnavosť na ľade, aj keď druhá uvedená vlastnosť sa týka len pneumatík pre osobné automobily.

Nová schéma štítkov zahŕňa pneumatiky pre osobné automobily, autobusy a nákladné vozidlá. Ďalšie podrobnosti o novom nariadení o štítkoch EÚ na označovanie pneumatík nájdete na oficiálnej webovej lokalite Komisie EÚ

Porozumenie štítku EÚ a piktogramom na ňom pomáha vodičom alebo správcom vozových parkov prijímať informované rozhodnutia z hľadiska bezpečnosti na cestách v súvislosti s pneumatikami, z hľadiska nižších emisií CO2 a väčšej palivovej úspornosti.

Je potrebné uviesť, že úspora paliva a bezpečnosť na cestách sú vo veľkej miere závislé od podmienok na ceste a počasia, typu vozidla a obzvlášť štýlu jazdy.

Ako čítať štítok EÚ na označovanie pneumatík

Štítok na označovanie pneumatík obsahuje ľahko zrozumiteľné piktogramy, ktoré poskytujú informácie o nižšie uvedených troch základných aspektoch výkonnosti pneumatiky.

Štart

Priľnavosť za mokra a bezpečnosť na ceste

1. Priľnavosť za mokra

Priľnavosť za mokra je najkritickejšou vlastnosťou z pohľadu bezpečnosti. Trieda priľnavosti za mokra udáva, aká vysoká bude miera priľnavosti pneumatiky za mokra, pričom sa pneumatika podľa tejto miery zaraďuje do tried od A do E. Vyššia trieda znamená kratšie brzdné dráhy na mokrých cestách.

Úspornosť paliva

2. Úspornosť paliva

V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude pohybovať v rozsahu od triedy A (označujúcej najlepšiu palivovú úspornosť) až po triedu E. Spotreba paliva zohráva dôležitú úlohu z ekonomického a ekologického hľadiska. Dôvodom je to, že nízka spotreba paliva má kladný účinok na uhlíkovú stopu vozidla, a to najmä v prípade ťažkých úžitkových vozidiel.

Hladina hluku – písmená ABC nahrádzajú zvukové vlny

Hladina hluku – písmená ABC nahrádzajú zvukové vlny


3. Hladina hluku

Ide o vonkajší hluk valenia pneumatiky meraný v decibeloch. Štítok uvádza hladinu hluku v triedach od A do C. 

Piktogramy pre náročné snehové podmienky (3PMSF) a priľnavosť na ľade

Ďalšie piktogramy pre podmienky so snehom a ľadom

Okrem štandardného štítka sa v relevantných prípadoch budú používať aj piktogramy súvisiace s výkonom v náročných snehových podmienkach (3PMSF) alebo priľnavosťou na ľade (iba pneumatiky pre osobné automobily/triedy C1).

Piktogram priľnavosti na snehu (3PMSF) bude k dispozícii v prípade zimných a celoročných pneumatík testovaných pri definovaných zimných podmienkach, ktoré poskytujú požadovaný výkon v náročných snehových podmienkach.

Piktogram priľnavosti na ľade bude k dispozícii v prípade zimných pneumatík s výnimočnými vlastnosťami pri jazde na ľade, ktoré potvrdila stanovená skúška priľnavosti na ľade. Tieto pneumatiky sú konkrétne navrhnuté na cestné povrchy pokryté ľadom a zhutneným snehom a mali by sa používať iba vo veľmi náročných klimatických podmienkach (napríklad v oblastiach s veľmi nízkymi teplotami v severských krajinách). Používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach (napríklad vo vlhkých podmienkach alebo v oblastiach s vyššími zimnými teplotami) by mohlo viesť k suboptimálnemu výkonu, obzvlášť pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, handling a opotrebenie.


Ako valivý odpor súvisí s palivovou úspornosťou?

Vaše pneumatiky sa pri otáčaní ohýbajú smerom k povrchu vozovky a od neho. To má za následok stratu energie. Množstvo stratenej energie je vo vzájomnom vzťahu s valivým odporom pneumatiky.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom sú energeticky najúspornejšie. To znamená, že na pohyb vozidla je potrebnej menej energie – a tým aj menej paliva.

Vzhľadom na to, že podiel pneumatík na spotrebe paliva vozidla môže byť v rozmedzí od 20 do 30 %, výberom nových pneumatík, ktoré sú energeticky účinné, sa dosiahnu priame úspory nákladov na palivo.


Tipy na úspornú jazdu

Na skutočnú úspornosť paliva a bezpečnosť cestnej premávky má významný vplyv správanie motoristov. Do úvahy je potrebné brať najmä tieto faktory:

  • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách, ktorý sa musí udržiavať na odporúčanej úrovni. Nízky tlak má nepriaznivý vplyv na spotrebu paliva a brzdný výkon;
  • Kontrolujte prípadný výskyt známok nerovnomerného opotrebovania pneumatík, najmä pozdĺž okrajov predných pneumatík. Nerovnomerné opotrebovanie by mohlo byť znakom problému s držaním stopy alebo zavesením kolesa, v dôsledku ktorých by sa mohla zvýšiť spotreba paliva a mohlo by dôjsť aj k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík;
  • Vyhýbajte sa nešetrnému zrýchľovaniu a spomaľovaniu. Zvyšuje sa ním spotreba paliva a prispieva aj k väčšiemu opotrebovaniu pneumatík;
  • Pri údržbe vozidla sa riaďte odporúčaniami výrobcu;
  • Hmotnosťou navyše sa zvyšuje spotreba paliva, preto pravidelne odstraňujte všetko, čo vo vozidle nie je potrebné.

Vyhlásenie o štítku EÚ na označovanie pneumatík

Spoločnosť Continental víta zavedenie štítka EÚ na označovanie pneumatík a tým aj zlepšenie informovanosti zákazníkov v mieste predaja pneumatík.

Od zavedenia štítka v novembri 2012 sa vďaka údajom, ktoré sú na ňom uvedené, zvýšila informovanosť zákazníkov v oblasti úspory paliva, bezpečnostných vlastností a hladín hluku nových pneumatík.

Rozdiel v spotrebe paliva na každých 100 najazdených kilometrov sa medzi jednotlivými triedami bude líšiť o približne 0,1 litra a brzdná dráha potrebná na mokrej vozovke pri 80 kph sa predĺži alebo skráti až o 6 metrov.

Motoristické časopisy budú naďalej vykonávať testy pneumatík. Výsledky týchto testov tak môžu slúžiť motoristom ako základný zdroj informácií vzhľadom na to, že sa pri nich okrem troch kritérií uvedených na štítku, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, testuje až 11 vlastností výrobkov.

Na štítku sa napríklad nenachádzajú kritériá výkonnosti pneumatík, ktoré sú dôležité v zime. Chceme upozorniť zákazníkov, že pri kúpe zimných pneumatík je potrebné si pozrieť informácie uvedené v alternatívnych zdrojoch – ako sú výsledky testov pneumatík, rady maloobchodníkov, materiály výrobcov a pod.

Ďalšie informácie o štítku EÚ na označovanie pneumatík nájdete na oficiálnej webovej lokalite Európskej komisie.