Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

Fleet yard

Vplyv na vašu firmu

Budú sa nové nariadenia a nástroj VECTO týkať vašej firmy?

V krátkosti: Vaša firma bude profitovať z väčšej transparentnosti a zlepšenej palivovej hospodárnosti.

Cieľom nových nariadení je zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2). V snahe splniť tento cieľ musia výrobcovia nákladných vozidiel investovať do vývoja technológií, ktoré zvýšia palivovú hospodárnosť ich vozidiel, pretože spotreba paliva s emisiami priamo súvisí. Štandardizácia spôsobu merania emisií CO₂ ťažkých úžitkových vozidiel prostredníctvom nástroja VECTO by mala priniesť významné výhody vozidlovým parkom. Čo je najdôležitejšie, má potenciál prispieť k zníženiu prevádzkových nákladov a povedie k tomu, že vozidlový park spotrebuje menej paliva a vypustí menej CO₂. Zároveň VECTO poskytne väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o porovnávanie rôznych konfigurácií vozidiel.

Aj keď sú súčasné nariadenia zamerané na výrobcov nákladných vozidiel, už čoskoro možno očakávať ďalšie nariadenia, ktoré sa budú týkať prevádzkovateľov vozidlových parkov.

Späť
Nariadenia týkajúce sa emisií CO₂, nástroj VECTO a palivová hospodárnosť

Zlepšenie palivovej hospodárnosti

Podporou snáh výrobcov znižovať emisie vozidiel povedie program znižovania emisií CO2 (nariadenie EÚ 2019/1242) a nástroj VECTO k vývoju technológií na šetrenie paliva. Či už sa v dôsledku toho bude viac nákladných vozidiel spoliehať na hybridné systémy pohonu, alebo to povedie k ďalšiemu znižovaniu valivého odporu pneumatík, výsledok je rovnaký: nižšie prevádzkové náklady pre vozidlové parky.

Podľa Združenia európskych výrobcov automobilov (ACEA), ktoré tiež uvádza, že palivo predstavuje 30 % celkových prevádzkových nákladov: “Palivová hospodárnosť je jedným z najdôležitejších konkurenčných faktorov pri vývoji a predaji nákladných vozidiel a autobusov. Sily pôsobiace na trhu preto zaisťujú neustály pokrok v oblasti palivovej hospodárnosti a znižovania emisií CO2.”

Nové ciele znižovania emisií CO2 budú na toto klásť ešte väčší dôraz, pričom tiež ovplyvnia nákupný proces. Až doteraz bola voľba správneho vozidla na podnikanie pre prevádzkovateľov ťažkých úžitkových vozidiel náročnou úlohou. K dispozícii je ohromná ponuka vozidiel a neexistuje žiadny celkový porovnávací test na ich jednotlivé posúdenie.

Väčšia transparentnosť a kontrola

Jednou z hlavných výhod nástroja VECTO bude zavedenie transparentnosti do procesu nákupu nákladných vozidiel a poskytnutie väčšej kontroly kupujúcemu. Údaje zadávané všetkými výrobcami do simulácie nástroja VECTO budú certifikované s využitím rovnakých postupov. Spotreba paliva bude podložená certifikovanými komparatívnymi údajmi, pretože VECTO zobrazí výsledky pre rôzne konfigurácie vybavenia na úsporu paliva. Znamená to, že kupujúci získa „spis s informáciami pre zákazníka“ od svojho predajcu spolu s každým novým vozidlom. Porovnávacie údaje o spotrebe a emisiách CO2 umožnia kupujúcim presne porovnať podobné nákladné vozidlá u predajcu.

Keďže tieto údaje zahŕňajú aj údaje o valivom odpore všetkých pneumatík na vozidlách, kupujúci budú môcť tieto údaje využiť aj na špecifikáciu svojich nákladných vozidiel na základe druhu práce, na ktorú budú určené, a pozrieť si, ktoré pneumatiky sú najvhodnejšie, pretože to vo veľkej miere závisí od profilu úloh vozidlového parku. 

Európska komisia si robí nádeje, že trh sa bude vo väčšej miere regulovať sám. Nákladné vozidlá, ktoré spotrebúvajú viac paliva, budú s klesajúcim predajom odstavené. Ekologickejšie nákladné vozidlá zaznamenajú výraznejší úspech a budú propagovať viac inovácií zo strany výrobcov, ktorí sa budú snažiť o predaj väčšieho množstva vozidiel s účinnou spotrebou paliva.

Skutočným víťazom však budeme my všetci a životné prostredie vďaka uvedeným výrazne nižším emisiám CO2.

Späť