Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

A truck rolling past a field in front of a mountain

Rolling back the CO2

Prečo je valivý odpor kľúčom k znižovaniu emisií CO₂

Znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO₂) je kľúčovým cieľom krajín aj priemyselných odvetví, keďže svet sa snaží bojovať proti zmene klímy. Dôležitú úlohu zohrá transformácia dopravy, a to od zlepšenia palivovej účinnosti existujúcich automobilov, nákladných vozidiel a lietadiel až po zavedenie nových elektrických vozidiel a infraštruktúry. Pokiaľ ide o nákladné vozidlá, znižovanie valivého odporu pneumatík môže mať významný vplyv na spotrebu paliva a emisie CO₂.

Akú úlohu zohrávajú nákladné vozidlá pri zmene klímy?

Nákladné vozidlá s pneumatikami s nízkym valivým odporom
Nákladné vozidlá s pneumatikami s nízkym valivým odporom

1. Emisie skleníkových plynov spôsobené človekom (GHG) vrátane emisií z oxidu uhličitého sú jedným z hlavných faktorov prispievajúcich ku globálnemu otepľovaniu. Jedným z hlavných zdrojov týchto emisií je odvetvie dopravy, a to najmä v dôsledku potreby spaľovať fosílne palivá na pohon automobilov, lietadiel, lodí, vlakov, nákladných automobilov a iných vozidiel. Napríklad emisie skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel v EÚ v roku 2014 predstavovali 5 % celkových emisií, pätinu všetkých emisií z dopravy a asi štvrtinu emisií z cestnej dopravy.

2. V rámci boja proti týmto emisiám EÚ plánuje do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 40 % pod úrovne v roku 1990, keďže sa zdá, že sa do roku 2050 stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Pokiaľ ide konkrétne o odvetvie dopravy, cieľom je znížiť emisie v priemere o 15 % od roku 2025 a o 30 % od roku 2030. Je potrebné poznamenať, že nový plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030, ktorý je v súčasnosti predmetom diskusie, navrhuje zvýšiť do roku 2030 redukciu celkových emisií skleníkových plynov najmenej o 55 % pod úrovne v roku 1990.

3. Jednou z vecí, ktoré EÚ používa na dosiahnutie svojho cieľa znižovania emisií z ťažkých úžitkových vozidiel, je nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidla (VECTO). Od januára 2019 sa od výrobcov vozidiel vyžaduje, aby pomocou nástroja VECTO vypočítali spotrebu paliva a emisie CO2 zo všetkých nových ťažkých úžitkových vozidiel. Nástroj VECTO pri výpočte posudzuje široké spektrum údajov. Medzi tieto parametre patria: typ a hmotnosť vozidla, aerodynamika, charakteristiky motora a pneumatík, palivová účinnosť a konfigurácia náprav.

Ako valivý odpor súvisí s emisiami CO₂?

Pneumatiky nákladného vozidla s nízkym valivým odporom
Pneumatiky nákladného vozidla s nízkym valivým odporomAko je možné znížiť valivý odpor?

Ako ovplyvňujú vonkajšie faktory valivý odpor
Ako ovplyvňujú vonkajšie faktory valivý odpor

Na valivý odpor má vplyv celý rad faktorov:

  • dezén, behúň a tlak v samotnej pneumatike
  • zaťaženie a rozloženie vozidla
  • povrch vozovky
  • počasie

Najvýznamnejší faktor pri znižovaní valivého odporu sa týka hysterézy – procesu, ktorý nastane, keď sa pneumatika ohne pri styku s vozovkou, čo vedie k strate energie, ktorá brzdí hybnú silu vpred. Vysvetlenie nájdete v našej infografike.

Dôležité veci, ktoré je potrebné vziať do úvahy: montáž pneumatík, ktoré najlepšie vyhovujú profilu vašej úlohy, optimálny tlak v pneumatikách a zaistenie správneho nastavenia geometrie kolies. Okrem pravidelných kontrol v rámci údržby môžu tieto zmeny zlepšiť valivý odpor, znížiť spotrebu paliva a emisie CO₂.

 

Nájsť pneumatiku

Najrýchlejšia cesta k perfektnej pneumatike.