Produkty pre nákladné vozidlá a autobusy

VECTO

Zmena prichádza. My sme pripravení, a čo vy?

Práca v odvetví dopravy
zahŕňa náročné výzvy.

Zabezpečujete pohyb sveta.

A podľa nás je kľúčom trvalá udržateľnosť.

 
Štart

Rok 2021 je rokom konania.

Ak chceme, aby sa náš svet naďalej hýbal, všetci musíme začať konať a investovať do zmien už dnes. Nielen preto, aby sme získali výhodu v podobe konkurencieschopnosti v budúcnosti, ale predovšetkým preto, aby sme žili na zdravšej planéte. Preto je zníženie spotreby paliva a teda emisií CO₂ kľúčové. V snahe bojovať s klimatickými zmenami v súlade s Parížskou dohodou boli zavedené prvé nariadenia pre ťažké úžitkové vozidlá týkajúce sa emisií oxidu uhličitého. Prinesú zníženie priemerných emisií CO₂ nových ťažkých úžitkových vozidiel o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 v porovnaní s rokmi 2019/2020. V snahe zaručiť splnenie cieľov zníženia predstavila Európska komisia simulačný nástroj nazvaný VECTO, teda Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj na výpočet spotreby energie vozidla).

VŠETKO O NARIADENIACH PRE EMISIE CO₂ A NÁSTROJI VECTO

Koho tieto nariadenia ovplyvnia? Ako nové nariadenia o emisiách CO₂ zefektívnia cestnú dopravu? Čo je to VECTO? Ako sa zvýši transparentnosť vašich výdavkov na vozidlový park? A ktoré dva faktory najviac prispievajú k spotrebe paliva a emisiám CO₂? Viac sa dozviete v infografike.

Štart
 

Vysvetľujúce video: Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj na výpočet spotreby energie vozidla, VECTO) je simulačný nástroj, ktorý využíva certifikované údaje o výkone na meranie spotreby paliva a emisií CO₂ konkrétnych konfigurácií vozidiel.

Nástroj VECTO a parametre

Prečítajte si viac o nariadeniach o emisiách CO₂, nástroji VECTO a o tom, prečo sú dôležité.

Prvé európske nariadenia týkajúce sa oxidu uhličitého (CO₂) pre ťažké úžitkové vozidlá majú veľmi jednoduchý cieľ: radikálne znížiť emisie CO₂ nákladných vozidiel, autobusov a diaľkových autobusov. V snahe zaručiť splnenie týchto cieľov zníženia predstavila Európska komisia simulačný nástroj s podporou výpočtovej techniky nazvaný VECTO, teda Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (Nástroj na výpočet spotreby energie vozidla). Vďaka nástroju VECTO môžu výrobcovia vozidiel simulovať spotrebu paliva a teda aj emisie oxidu uhličitého rôznych konfigurácií ťažkých úžitkových vozidiel.

Viac informácií
Prečo bude nástroj VECTO pre mňa dôležitý?

Ako to ovplyvní vašu dopravnú firmu?


Cieľom nových nariadení je zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2). V snahe splniť tento cieľ musia výrobcovia nákladných vozidiel investovať do vývoja technológií, ktoré zvýšia palivovú hospodárnosť ich vozidiel, pretože spotreba paliva s emisiami priamo súvisí. Výsledkom bude nielen nižšia spotreba paliva vášho vozidlového parku v budúcnosti, ale tiež vyššia miera transparentnosti, pokiaľ ide o jednotlivé konfigurácie vozidiel.

Viac informácií
Konfigurácie vozidiel v nástroji VECTO


Ktorých konfigurácií vozidiel sa to týka?

Nariadenia sa vzťahujú na široký záber nákladných vozidiel, od vozidiel s dvomi a viac nápravami, či už s pevným nosným rámom alebo prípojmi. Takéto vozidlá zodpovedajú za 70 % celkových emisií CO₂ ťažkých úžitkových vozidiel. Nariadenia sa neustále prehodnocujú a rozširujú na ďalšie konfigurácie nákladných vozidiel, prívesov, autobusov a diaľkových autobusov a skupiny vozidiel. Ďalšie nariadenia nadobudli platnosť v januári 2020.

Viac informácií
3 hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú emisie a spotrebu paliva

Vedeli ste, že…

Úroveň emisií CO₂ priamo súvisí so spotrebou paliva? Tri hlavné faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva a emisie sú motor vozidla, aerodynamický odpor a valivý odpor pneumatík.

3 hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu paliva a emisie CO₂: valivý odpor pneumatík, motor, aerodynamika

Tri hlavné faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva a emisie CO₂: motor, aerodynamika a valivý odpor pneumatík.

Štart
 

Valivý odporu u nákladných pneumatík - ako to funguje?