Tires

Pneumatiky

FAQs

Všetko, čo potrebujete vedieť o vašich pneumatikách

Tipy & rady

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah tejto publikácie je poskytovaný len ako informácia a bez zodpovednosti. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH neposkytuje žiadne informácie o presnosti, spoľahlivosti, úplnosti alebo aktuálnosti informácií v tejto publikácii. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH môže podľa svojho vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia revidovať informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Povinnosti spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH týkajúce sa jej produktov sa riadia výlučne zmluvami, na základe ktorých sa predávajú. Ak nie je písomne dohodnuté inak, informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa nestávajú súčasťou týchto zmlúv. Táto publikácia neobsahuje žiadne záruky ani dohodnutú kvalitu produktov spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH ani záruku obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel a neporušenosti. Continental Reifen Deutschland GmbH môže kedykoľvek bez upozornenia uskutočňovať zmeny vo výrobku alebo službe popísané. Táto publikácia je poskytovaná v zmysle "tak ako je". V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani predpokladanú, a nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné alebo trestné škody vyplývajúce z použitia tejto publikácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú určené na oznamovanie dostupnosti produktov kdekoľvek na svete.

Ochranné známky, servisné známky a logá (ochranné známky) zobrazené v tejto publikácii sú vlastníctvom spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a / alebo jej pridružených spoločností. Nič v tejto publikácii by sa nemalo chápať ako udelenie licencie alebo práva voči ochranným známkam. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH je používanie ochranných známok zakázané.

Všetky texty, obrázky, grafiky a ďalšie materiály v tejto publikácii podliehajú autorským právam a ďalším právam duševného vlastníctva spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a / alebo jej pridružených spoločností. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH vlastní autorské práva z hľadiska výberu, koordinácie a usporiadania materiálov v tejto publikácii. Tieto materiály nesmú byť modifikované ani kopírované na komerčné použitie alebo distribúciu.

Copyright © 2015 Continental Reifen Deutschland GmbH Všetky práva vyhradené.

Odporúčania ohľadne tlaku v pneumatikách

Výrobcovia motocyklov sa vo svojich príručkách k vozidlám vždy podrobne zaoberajú témou tlaku vzduchu. Na každú jazdnú situáciu možno nájsť pokyny k tlaku vzduchu. Okrem toho je obvykle možné nájsť nálepku s potrebnými informáciami aj na motocykli.

Výrobcovia rozlišujú medzi zaťažením (jazda sólo alebo s pasažierom, s alebo bez batožiny) a rýchlosťou (na vedľajších cestách alebo diaľniciach). Samozrejme na takej krátkej informačnej stránke nie je možné uviesť potrebné údaje o tlaku v pneumatikách pre každú motorku, preto odkazujeme na odporúčania výrobcov motocyklov. Z dlhoročných skúseností vieme, že motocyklisti občas jazdia na pneumatikách, na ktorých tlak vzduchu nie je vhodný pre jazdné podmienky. Avšak odporúčame, aby ste vždy hustili na najvyššiu úroveň tlaku, ktorú odporúča výrobca vášho motocykla. Trochu sa síce zníži komfort jazdy, ale strata bude vyvážená zvýšenou bezpečnosťou. Navyše budete mať nižší valivý odpor, čo pomôže šetriť palivo. Nesprávny tlak v pneumatikách znižuje životnosť a môže mať negatívny vplyv na jazdné vlastnosti motocykla. Podhustené pneumatiky sú nadmerne flexibilné, ľahko sa prehrievajú a môžu sa ľahko poškodiť. Prehustenie zas môže spôsobovať nerovnomerné opotrebovanie. Nesprávne nahustenie, príliš vysoké alebo príliš nízke, môže mať nepriaznivý vplyv na celkovú kvalitu jazdy a ovládateľnosť. Tlak vzduchu v pneumatikách sa meria, keď sú pneumatiky studené. Počas jazdy sa pneumatika zahreje a tlak v pneumatikách je vyšší (do 0,5 baru). Tento nadmerný tlak by sa nemal upúšťať, pretože sa automaticky zníži, len čo sa pneumatika znovu ochladí. Vezmite prosím na vedomie, že maximálne zaťaženie pneumatiky závisí od tlaku v pneumatikách. To znamená, že aby ste dosiahli maximálnu nosnosť, musíte zvýšiť hustiaci tlak až na maximálny tlak uvedený na bočnej stene pneumatiky.

Starnutie nevyužitých pneumatík

Čo sa v prípade motocyklových pneumatík Continental označuje ako starnutie, je v skutočnosti chemický a fyzikálny proces, ktorý sa objavuje veľmi pomaly, za predpokladu, že nové nevyužité pneumatiky sú po celý čas správne skladované.

Pneumatiky uchovávané podľa odporúčaní (napr. na chladnom a suchom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svitu, chemikáliám alebo iným účinkom ozónu), si svoju kvalitu udržujú dlhodobo.

Správne uložená, nepoužitá Continental pneumatika sa môže predávať a používať ako nová pneumatika až päť rokov po dátume výroby. Spoločnosť Continental však neodporúča predaj alebo používanie ojazdených pneumatík s neznámou históriou.

Záručná lehota začína ako dátum predaja pneumatík motocyklov a platí bez ohľadu na dátum výroby pneumatík.

Spoločnosť Continental odporúča vymeniť všetky pneumatiky staršie než 10 rokov - podľa dátumu ich výroby – za novšie.

Ďalšie publikácie Continental o podobných témach (k dispozícii na vyžiadanie od zákazníckeho servisu Continental pre motocyklové pneumatiky):

- Odporúčania ohľadne skladovania pneumatík

- Dĺžka životnosti motocyklových pneumatík

Ako rozpoznať dátum výroby pneumatík Continental pre motocykle:

Dátum výroby každej pneumatiky možno nájsť na bočnej stene pod označením "DOT". (Poznámka: značka sa nachádza len na jednej strane pneumatiky).

V prípade pneumatík, ktoré sme vyrobili po roku 1999, posledné štyri číslice uvádzajú dátum výroby, pričom prvé dve predstavujú výrobný týždeň (čiže rozsah od "01" do "53") a posledné dva roky výroby (napr. pneumatika s označením "DOT XXXXXX2715" bola vyrobená v 27. týždni roku 2015).

Vyvažovanie

Vyvažovanie a údržbu pneumatík najlepšie uskutoční predajca Continental pre motocykle, ktorý má vybavenie a know-how.

Požiadajte svojho predajcu, aby po montáži skontroloval vycentrovanie a vyváženie zostavy pneumatiky / kolesa. Nepoužívajte balančné kvapaliny.

Pneumatiky s bočnými pásmi (Bias belted)

pozri Konštrukcia pneumatík

Pneumatiky s nárazníkom

pozri Konštrukcia pneumatík

Zabehnutie pneumatík

Nové pneumatiky majú z výroby hladký povrch, ktorý sa obrusuje len patričným zabehnutím pneumatík. Vyvarujte sa náhleho brzdenia a zrýchlenia či prudkého zatáčania, kým proces zabehnutia nebol dokončený. Až potom, keď je povrch pneumatiky dostatočne obrúsený, je pneumatika schopná dosiahnuť maximálnu úroveň priľnavosti. Pred prvou jazdou odstráňte nálepku veľkosti/informácie o pneumatikách.

Každá pneumatika potrebuje určitú prevádzkovú teplotu, aby dosiahla optimálnu priľnavosť. Aby to bolo zaistené, pneumatiky by mali byť na začiatku každej jazdy zahriate jazdou strednou rýchlosťou.

Prevodný graf - rozmery pneumatík pre motocykle

V tejto tabuľke nájdete približnú konverziu palcov na metrické a alfa veľkosti.

Prosíme, vezmite na vedomie, že pri akomkoľvek rozdiele oproti pôvodným veľkostiam je potrebné skontrolovať zmeny valivého odporu a vôľu pneumatiky. Venujte pozornosť indexu nosnosti a hustiacemu tlak v pneumatike. Postupujte podľa pokynov výrobcu vozidla.

Predné kolesoZadné koleso
MetrickýZollalphaMetrickýZollalpha
80/90

2.50,

2.75

MH90110/90

4.00,

4.25

MP85
90/90

2.75,

3.00

MJ90120/90

4.50,

4.75

MR90
100/90

3.25,

3.50

MM90130/90

5.00,

5.10

MT90
110/90

3.75,

4.00

MN90140/90

5.50,

6.00

MU85/MU90
120/90

4.25,

4.50

MR90150/80

6.00,

6.25

MV85
130/90

5.00,

5.10

MT90

Diagonálna pneumatika

pozri konštrukcia pneumatík

Smerové šípky

Pokiaľ je pneumatika opatrená smerovými šípkami, pneumatika musí byť namontovaná tak, aby príslušná predná alebo zadná šípka zodpovedala smeru otáčania. Ovládateľnosť na ceste a opotrebovanie pneumatík sa môžu zhoršiť alebo môže dôjsť k poškodeniu pneumatiky za extrémnych okolností, pokiaľ sa tieto pokyny nebudú dodržovať.

Testovanie na dynamometri

Nikdy nepoužívajte pneumatiku, ktorá bola podrobená skúškam na motocyklových dynamometroch. Toto náročné používanie pneumatiky môže mať za následok degradáciu zmesi a následnú poruchu.

Montáž pneumatík

Motocyklové pneumatiky by mali montovať len špeciálne vyškolené osoby. Pri montáži pneumatiky je potrebné namazať lubrikantom oba pätky a ráfik pneumatiky. Použite priemyslový lubrikant alebo mydlovú vodu. Nepoužívajte mazivo na báze ropy alebo silikónu. Dodržujte smerovú šípku na bočnej stene. Nepoužívajte tesniace kvapaliny.

Hustiaci tlak

pozri Poradenstvo o tlaku

Index nosnosti (LI)

Index nosnosti pneumatiky nájdete na bočnici. Tento index zobrazuje maximálne zaťaženie pneumatiky. Tlak vzduchu pneumatiky je dôležitý aj pre maximálne zaťaženie. To znamená, že aby ste dosiahli maximálnu nosnosť, musíte zvýšiť hustiaci tlak až na maximálny tlak uvedený na bočnici pneumatiky.

Nikdy neprekračujte obmedzenia príslušenstva a zaťaženie vozidla, ktoré sú uvedené v príručke majiteľa motocykla alebo maximálne zaťaženie uvedené na bočnici pneumatiky.

Napríklad::

130/90 -­ 16 M/C 67H TL/TT or

150/70 ZR 17 M/C 69W TL


Index

nosnosti

kglbs

Index

nosnosti

kglbs

Index

nosnosti

kglbs

Index

nosnosti

kglbs

19

77,5

170,940140308,761257566,7824751047,4
2080176,441145319,762265584,3834871073,8
2182,5181,942150330,863272599,8845001102,5
2285187,443155341,864280617,4855151135,6
2387,5192,944160352,865290639,5865301168,7
2490198,545165363,866300661,5875451201,7
2592,5204,046170374,967307676,9885601234,8
2695209,547175385,968315694,6895801278,9
2797,5215,048180396,969325716,6906001323,0
28100220,549185407,970335738,8916151356,1
29103227,150190419,071345760,7926301389,2
30106233,751195430,072335782,8936501433,3
31109240,352200441,073365804,8946701477,4
32112247,053206454,274375826,9956901521,5
33115253,654212467,575387853,3967101565,6
34118260,255218480,776400882,0977301609,7
35121266,856224493,977412908,5987501653,8
36125275,657230507,278425937,1997751708,9
37128282,258236520,479437963,61008001764,0
38132291,159243535,880450992,3

39136299,960250551,3814621018,7


Údržba

Spoločnosť Continental neodporúča opraviť poškodenú pneumatiku jednoducho namontovaním novej vnútornej duše. Z bezpečnostných dôvodov spoločnosť CONTINENTAL odporúča namiesto opravy namontovať novú pneumatiku.

Životnosť

Pneumatika, ktorá môže dosiahnuť vysoký počet prejdených kilometrov vďaka dlhšej životnosti, prináša samozrejme nižšie náklady. Motocyklové pneumatiky nemôžu byť merané rovnakým spôsobom ako pneumatiky pre osobné alebo nákladné automobily. Vzhľadom na to, že samotné motocykle vážia pomerne menej, sú schopné rýchlejšie zrýchliť a pri tejto akcelerácii zadná pneumatika preklzuje. Tento preklz vedie k opotrebovaniu pneumatík. Hmotnosť jazdca prenášaná hlavne na zadnú pneumatiku pomáha predĺžiť životnosť pneumatiky. Zadné koleso je pritlačené na cestu väčšou silou, čím sa znižuje možnosť preklzu. Pneumatika tak vydrží dlhšie.

Viackolesové vozidlá (motocykle s postranným vozíkom, trojkolky)

Pneumatiky Continental pre motocykle sú vyvinuté a testované len na použitie na jednomiestnych vozidlách (motocykle, mopedy, skútre). Schválenie od výrobcu vozidla je vyžadované na použitie pri viackolesových vozidlách (trojkolky, štvorkolky, kombinácie alebo podobné).

Odporúčanie tlaku v pneumatikách
ContiRaceAttack

Predná (studená)

Predná (teplá)*

Zadná (studená)

Zadná (teplá)*

Slick Soft2,1 BAR2,25 BAR

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Slick Medium2,1 BAR2,25 BAR

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1.8 BAR

Slick Endurance--

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR

Comp. Soft2,1 BAR2,25 BAR

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Comp. Medium2,1 BAR2,25 BAR

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Comp. Endurance--

1,6 BAR (160)

1,5 BAR (180)

1,4 BAR (190)

1,8 BAR
Rain 2,3 BAR-2,3 BAR-

* = Hustiaci tlak pri zahriatej pneumatike (najmenej po 1 hodine pri 80 °C)

Radiálne pneumatiky

pozri Konštrukcia pneumatík

Prerezávanie

Motocyklové pneumatiky je zakázané prerezávať.

Životnosť motocyklových pneumatík

Výrobcovia pneumatík už dlho uznávajú úlohu spotrebiteľa v pravidelnej starostlivosti o pneumatiky a pri ich údržbe. Je na vodičoch, aby sa rozhodli, kedy je potrebné ich pneumatiky vymeniť. Toto ich rozhodnutie musí byť založené na faktoroch, ako sú podmienky použitia, intervaly údržby, podmienky skladovania, vizuálna kontrola a dynamické správanie sa pneumatiky. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na odborníka na pneumatiky, pokiaľ majú nejaké otázky ohľadne životnosti pneumatík. Nasledujúce informácie a odporúčania vám pomôžu určiť maximálnu životnosť vašich pneumatík.

Pneumatiky sú vyvíjané a vyrábané tak, aby ponúkali vysoký kilometrový výkon a maximálny úžitok. Zároveň je nutné riadne ich udržovať, aby nedošlo k poškodeniu pneumatík a k nesprávnemu použitiu, čo by mohlo spôsobiť, že pneumatiky budú nepoužiteľné.

Možná životnosť pneumatiky závisí konkrétne od skladovania, prevádzky a servisu, pri ktorom je pneumatika počas svojej životnosti vystavená (zaťaženie, rýchlosť, hustenie, poškodenie atď.). Vzhľadom na to, že tieto podmienky použitia sa môžu značne líšiť, nie je možné predvídať možnú životnosť ktorejkoľvek pneumatiky na základe samotného chronologického veku pneumatiky.

Spotrebiteľ hrá dôležitú úlohu v starostlivosti o pneumatiky a pri ich údržbe

Existuje mnoho dôvodov, prečo môže byť pneumatika vyradená z prevádzky, napr. pokiaľ sa dosiahla minimálna hĺbka dezénu alebo bola pneumatika poškodená (priepich, rez, náraz, trhliny, výkyvy, podtlačenie, preťaženie a pod.). Z tohto dôvodu sa pneumatiky musia pravidelne kontrolovať najmenej raz mesačne. Tieto rutinné kontroly sú ešte dôležitejšie, čím dlhšie sa pneumatika používa. Ak sa zistí poškodenie alebo dokonca existuje podozrenie, spoločnosť Continental odporúča konzultáciu s odborníkom na pneumatiky, aby zistil, či je pneumatika vhodná na ďalšie používanie. Rutinné prehliadky musia byť uskutočnené i v prípade, že je vozidlo vybavené systémom na sledovanie tlaku v pneumatikách (TPMS).

Spotrebiteľom sa odporúča ich pneumatiky nielen vizuálne kontrolovať, ale aj sledovať všetky zmeny v dynamickom správaní, ako sú zvýšená strata vzduchu, hluk alebo vibrácie. Mohlo by to znamenať, že vlastnosti pneumatík už nie sú ideálne a preto je potrebné ich vyradiť, skôr než dôjde k ich úplnému zlyhaniu. Pokiaľ motocyklisti počas jazdy zaznamenajú silný náraz do pneumatiky, mali by pneumatiku nechať okamžite prezrieť odborníkom na pneumatiky.

Spôsob, akým sú pneumatiky pripravené na uskladnenie, ako sú uložené a namontované na vozidle, je tiež dôležitým faktorom pre možnú životnosť pneumatiky. Ďalšie informácie o tomto sú k dispozícii v ďalších publikáciách Continental na vyžiadanie a na internete.


Odporúčaná životnosť pneumatík

Neexistujú žiadne zákony ani predpisy, ktoré by stanovovali presný vek, kedy by mala byť pneumatika vyradená z prevádzky. I napriek tomu spoločnosť Continental spoločne s ďalšími výrobcami pneumatík a vozidiel odporúča, aby boli všetky pneumatiky staršie než desať (10) rokov nahradené novšími pneumatikami.

To platí i pre pneumatiky, ktoré sa stále zdajú byť použiteľné z hľadiska ich vonkajšieho vzhľadu a ktorých hĺbka dezénu je stále v medziach stanovených zákonom. Výrobcovia vozidiel môžu odporučiť iný chronologický vek, na ktorý by mala byť pneumatika nahradená na základe znalostí konkrétnej aplikácie. Spoločnosť Continental odporúča, aby sa tieto odporúčania dodržovali. Spotrebitelia by mali vziať na vedomie, že väčšina pneumatík musí byť vymenená skôr, než uplynie koniec ich odporúčanej životnosti z dôvodu opotrebovania alebo iných dôvodov. Odporúčaná životnosť spotrebiteľa nijako nezbavuje povinnosti nahradiť pneumatiky v prípade potreby.


Určenie dátumu výroby pneumatiky

Dátum výroby akejkoľvek pneumatiky možno nájsť na bočnej stene označenie „DOT“. V prípade pneumatík vyrobených po roku 1999 uvádzajú posledné štyri čísla dátum výroby, pričom prvé dve z nich predstavujú výrobný týždeň (čiže od "01" do "53") a posledné dve výrobné roky (napr. pneumatika s označením "DOT XXXXXX2713" bola vyrobená v 27. týždni roku 2013).

Index rýchlosti

V tejto tabuľke nájdete index rýchlosti a prevod na mph. Tento index znamená maximálnu rýchlosť. Index rýchlosti nájdete na bočnici pneumatiky.

Napríklad:

130/90 ­‐ 16 M/C 67H TL/TT or 150/70 ZR 17 M/C 69W TL


Symbol rýchlosti

Rýchlosť (mph)Rýchlosť (km/h)
B3150
J62100
K68110
L75120
M81130
N87140
P93150
Q99160
R106170
S112180
T118190
U124200
H130210
V149240
Z> 150> 240
W168270
(W)> 168> 270


Odporúčania ohľadne skladovania pneumatík

Nasledujúce odporúčania sú zamerané na koncového používateľa. Na komerčnú manipuláciu s novými a ojazdenými pneumatikami (predajcovia pneumatík a vozidlový park) sa môžu vzťahovať prísnejšie alebo dokonca vnútroštátne právne predpisy, ktoré musia byť dodržané. Pneumatiky sú navrhnuté tak, aby odolali obvyklým vplyvom prostredia, ako sú slnečné svetlo, vlhkosť a ozón. Avšak skladované pneumatiky by mali byť pred týmito a ďalšími potenciálne škodlivými vplyvmi chránené. Čím dlhší je čas skladovania, tým vyššia je pravdepodobnosť, že nepriaznivé vonkajšie vplyvy môžu pneumatiku ovplyvniť. Pred skladovaním by sa mali pneumatiky dôkladne vyčistiť a skontrolovať, či nie sú poškodené. Z drážok behúňa by mali byť odstránené kamene a iné cudzie predmety. 

Všeobecne platí nasledujúce:

• Pneumatiky sa musia skladovať v čistom a suchom prostredí, ktoré je čo najtmavšie a vetrané.

• Je potrebné zabrániť skladovaniu vo vlhku. Pneumatiky, ktoré budú opravované, by mali byť vopred vyčistené a vysušené.

• Pneumatiky sa musia skladovať pri teplotách nižších než 35 °C a pokiaľ možno, pod 25 °C. Je nutné vyhnúť sa priamemu kontaktu s horúcimi rúrkami a radiátormi.

• Veľmi nízke teploty (hlboko pod bodom mrazu) môžu mať za následok stuhnutie; pneumatiky skladované pri týchto teplotách je pred použitím potrebné nechať ohriať.

• Pneumatiky s bielou bočnicou by mali byť uložené bielou bočnou stenou proti sebe, aby sa zabránilo zmene farby.

• Ak majú byť pneumatiky skladované vonku, mali by byť pokryté nepriehľadným, vodotesným plášťom, a mali by byť uskutočnené opatrenia, ktoré zaistia, aby nedochádzalo k nahromadeniu tepla alebo pary. Za týmto účelom je nutné zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

• Pokiaľ majú byť pneumatiky uložené vonku, nesmú byť umiestnené priamo na zemi (ale skôr na drevenej palete).

• Pneumatiky skladujte tak, aby nemohli prichádzať do kontaktu s väčšinou minerálnych olejov, palív (benzín, nafta) alebo mazacími tukmi. Zabráňte aj kontaktu s povrchmi, ktoré by mohli pneumatiky zafarbiť.

• Neukladajte pneumatiky na pilieroch, lodných palubách alebo iných exponovaných miestach.

• Neskladujte pneumatiky tam, kde by mohli byť vystavené extrémnym teplotám, priamemu slnečnému svitu alebo umelému osvetleniu s vysokou úrovňou ultrafialového žiarenia. Žiarovky sú vhodnejšie než žiarovky pre vnútorné osvetlenie. Nikdy neskladujte pneumatiky v blízkosti nabíjačiek, rúry alebo otvoreného ohňa.

• Neskladujte pneumatiky na tmavom asfalte alebo na iných povrchoch, ktoré absorbujú teplo.

• Pneumatiky nikdy neskladujte v blízkosti vysoko odrážajúcich povrchov (napr. piesok alebo sneh).

• Pneumatiky nikdy neskladujte v blízkosti elektrických motorov alebo iných zariadení, ktoré môžu vyžarovať ozón. Obsah ozónu nesmie prekročiť 0,08 ppm.

• Pneumatiky sa nesmú používať ako pracovná doska alebo povrch pre nástroje. Pneumatiky môžu byť poškodené nástrojmi, ako sú spájky a vŕtačky. Ku skladovaným pneumatikám sa nepribližujte so zapálenými cigaretami.

• Na pneumatiky neukladajte žiadne iné predmety, najmä ak by to mohlo spôsobiť zmenu farby.


Varianty skladovania

Voľné pneumatiky alebo pneumatiky na ráfikoch (ale nie sú namontované na vozidle)


S ráfikom (inflated up to 1 bar)

Do not stand upright, but rather hang up or stack (restack every 4 weeks)


Bez ráfika

Pneumatiky bez ráfika skladujte postavené vedľa seba a otočte každé 4 týždne (na poličkách nad podlahou)

•Uložte pneumatiky tak, aby si zachovali pôvodný tvar.

• Pneumatiky namontované na ráfikoch by mali byť nahustené až na tlak 1,0 baru.

• Uistite sa, že pred montážou pneumatík na vozidlo dohustíte na odporúčaný tlak stanovený výrobcom vozidla.


Dlhodobé skladovanie pri namontovaní pneumatík na vozidlo

• Pokiaľ je to možné, vozidlo by malo byť umiestnené na bloky, aby sa predišlo akémukoľvek zaťaženiu pneumatík. Okrem toho by pneumatiky mali byť prikryté fóliou, aby boli chránené pred vplyvmi prostredia.

• Pokiaľ nie je možné umiestniť vozidlo na bloky, malo by byť prázdne tak, aby pneumatiky boli čo najmenej zaťažené. Plocha, na ktorej vozidlo stojí, má byť pevná, suchá, čistá a čo najrovnejšia.

• Pokiaľ nie je možné umiestniť vozidlo na bloky, pneumatiky môžu byť nahustené na maximálny dovolený tlak (pozri bočná stena pneumatiky). Pred opätovným uvedením vozidla do prevádzky je nutné zaistiť, aby bol odporúčaný tlak v pneumatikách pre jazdu nastavený na hodnoty odporúčané výrobcom.


Čo je dôležité pri opätovnom uvedení pneumatiky do prevádzky?

• Skontrolujte pneumatiky vizuálne a uistite sa, že sú čisté a neobsahujú cudzie predmety.

• Odstráňte všetku vodu, ktorá sa môže uvoľniť v pneumatikách.

• Skontrolujte aj celkový stav pneumatiky u predajcu pneumatík, napr. príp. trhliny na bočnici / behúni alebo iné známky dlhodobého skladovania.

Najdôležitejšie bezpečnostné pravidlá pre pneumatiky motocyklov

• Dodržujte stanovený minimálny tlak (pozri návod na obsluhu motocykla).

• Skontrolujte hustiaci tlak a v prípade potreby ho upravte.

• Neprekračujte maximálnu nosnosť (pozri registračné doklady motocyklov).

• Vyhnite sa nárazom (napr. obrubníky).

• Pneumatiky pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené.

• Nikdy nejazdite na pneumatikách s hĺbkou dezénu menej než 2 mm (viac je lepšie).

• Nakupujte len špecifikované pneumatiky. Handlingové charakteristiky je možné optimalizovať iba pomocou správnej montáže pneumatík.

• Používajte správne vnútorné duše, aby zodpovedali pneumatikám (v prípade potreby). Nové duše pre nové pneumatiky.

• Uistite sa, že sú dobre upevnené ventily. Pre novú bezdušovú pneumatiku použite nový ventil.

• Používajte len špecifikované ráfiky v dokonalom stave. Špeciálne ráfiky vyžadujú špeciálne schválenie.

• Pneumatiky nechajte namontovať len v kvalifikovanom pneuservise.

Konštrukcia pneumatík - pneumatiky bias-belted

Pneumatiky bias-belted tvoria prechod k radiálnym pneumatikám. Kostra pneumatík bias-belted je konštruovaná podobne ako kostra diagonálnych pneumatík. Nárazník je však zhotovený obvykle z kevlaru a je položený tak, že jednotlivé nite zvierajú s obvodovou kružnicou uhol niekoľko málo stupňov. Bias-belted pneumatika nesie značku B (=pneumatiky so zmiešanou konštrukciou) na vonkajšej strane.

Typické označenie:

150/70 B: 17 M/C 69Q TL

Diagonal-Gürtelreifen (TKC 80)
Konštrukcia pneumatík - pneumatiky s nárazníkom

Pneumatika s nárazníkom vychádza z konštrukcie diagonálnej pneumatiky. Nárazník efektívne zosilňuje behúň a chráni kostru pneumatiky.  Vďaka zníženému priečnemu preklzu predlžuje životnosť a znižuje náchylnosť k poškodeniu pneumatiky. Continental používa túto konštrukciu pri svojom modeli Conti Milestone. Použitý materiál: väčšinou ryonová alebo nylonová tkanina. Obvykle sú nárazník a kostra vyrobené z rovnakého materiálu.

Typické označenie: 130/90 - 16 M/C 73H TL reinforced

Pneumatiky s nárazníkom (Conti Milestone)
Konštrukcia pneumatík –diagonálne pneumatiky

Na dnešnom trhu je diagonálna pneumatika "klasickým" dizajnom. Jejho prednosťamiti sú jeho jednoduchá konštrukcia a robustné bočné steny, ktoré predovšetkým pri terénnom použití ponúkajú mnoho výhod (ochrana proti nárazu). Diagonálne pneumatiky majú maximálnu konštrukčnú rýchlosť 240 km / h (150 km / h). Použitý materiál: obvykle rayonová alebo nylonová tkanina.

Typické označenie: 4.00 - 18 M/C 64H TL

Diagonalreifen (ContiGo!)
Konštrukcia pneumatík - radiálne pneumatiky

Radiálne pneumatiky majú uhol sklonu cca 90 ° k obvodovému smeru (smer pohybu) a uhol pásu približne 0 - 25 °. Pás, ktorý sa nachádza pod povrchom behúňa, poskytuje stabilitu pneumatike a umožňuje oveľa vyššiu rýchlosť, pretože deformácia odstredivej sily je podstatne nižšia. Znížená hrúbka materiálu v bočnici znamená, že pneumatika sa menej zahrieva a môže tak dosahovať vyššiu rýchlosť.

Pokiaľ ide o dynamiku jazdy, moderné motocykle sú zamerané na radiálne pneumatiky. Ako príklad: pneumatika 4,00 - 18 M / C 64H TT Conti TKH 24 "sa zväčší" približne o 2 cm pri priemere rýchlosťou 210 km / h (131 mph), zatiaľ čo porovnateľná radiálna pneumatika sa rozširuje o niekoľko milimetrov. Radiálnu pneumatiku možno rozpoznať pomocou označenia R na bočnej stene pneumatiky.

Typické označenie:

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL

Radial-Nullgradreifen (ContiSportAttack)
Máte otázku?

Kontaktujte prosím náš zákaznický servis:

Service Contact Form
Príbuzné témy